Μαρτυρία Αγάπης-Μήνυμα του Μητροπολίτη μας

Μαρτυρία Αγάπης-Μήνυμα του Μητροπολίτη μας

Ἐνόψει τοῦ  Ἐράνου  Ἀγάπης πού θά διεξαχθεῖ στή Μητρόπολή μας ἀπό 6 ἕως καί 20 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἀπευθυνόμενος πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, ἀπέστειλε στίς Ἐνορίες μας τήν ἀκόλουθη  Ἐγκύκλιο.

    «Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

   Ἐδῶ καί ἀρκετούς μῆνες ὁλόκληρος ὁ πλανήτης, ὅπως καί ἡ χώρα μας, βρίσκεται στή δίνη μιᾶς μεγάλης ὑγειονομικῆς κρίσης. Μιά κρίση μέ ποικίλες καί ὀδυνηρές συνέπειες στίς ζωές ὅλων μας.

   Δυστυχῶς, ὁ κορωνοϊός ἐκτός ἀπό τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων πού ἀναμφίβολα εἶναι τό πολυτιμότερο ἀγαθό, ἔπληξε καί τά εἰσοδήματά τους. Ἐπιχειρήσεις καί καταστήματα ἔκλεισαν, πολλοί ἔχασαν ἤ κινδυνεύουν νά χάσουν τίς ἐργασίες τους, ἄλλοι μάταια ἀναζητοῦν μιά νέα ἀπασχόληση, ἡ ἀνεργία αὐξάνει ἀπειλητικά. Ὅλα αὐτά ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα ἀρκετοί νά στεροῦνται πλέον καί τά ἀναγκαῖα γιά τήν ἐπιβίωσή τους.

   Ὅ,τι καί νά συμβαίνει, ὅμως, ὁ χρόνος ποτέ δέν σταματᾶ. Ἐξακολουθεῖ νά κυλάει. Ἡ μία μέρα διαδέχεται τήν ἄλλη. Ἔτσι, λοιπόν, σέ λίγες ἡμέρες πλησιάζει ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.

● Ἑορτή τῆς χαρᾶς, γιατί ὁ Χριστός χάρισε στόν κόσμο τή σωτηρία.

● Ἑορτή τῆς ἐλπίδας, γιατί μέ τήν ἐνανθρώπησή Του, ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἔδωσε νέο νόημα στήν ὕπαρξή μας.

● Ἑορτή τῆς ἀγάπης, γιατί μᾶς ἀποκαλύπτει τό πόσο πολύ ἀγάπησε ὁ Θεός ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους.

* * *

   Καί ὅπως ὁ χρόνος δέν σταματᾶ, ἔτσι καί ἡ δική μας ἀγάπη πρός τούς ἄλλους. Αὐτό τό χρέος ἀγάπης ὑπηρετεῖ καί ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ πού κάθε τέτοια περίοδο διοργανώνει ἡ Ἐκκλησία μας.

   Ἡ φετινή ὑγειονομική κρίση καί τά προβλήματα πού προκάλεσε καί προκαλεῖ, δείχνει νά μήν εὐνοεῖ αὐτή τήν προσπάθεια. Ἐμεῖς, ὅμως, ὀφείλουμε νά συνεχίσουμε. Μήν ξεχνᾶμε πώς ὑπάρχουν ἀδελφοί μας πού ὑποφέρουν. Πού βρίσκονται σέ δύσκολη κατάσταση. Ἐπιβάλλεται νά τούς συμπαρασταθοῦμε, ὅσο μποροῦμε.

* * *

   Φέτος, λόγω τῆς πανδημίας, δέν θά βγοῦν συνεργεῖα ἐθελοντριῶν κυρίων. Γι᾽ αὐτό σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπό τίς 6 ἕως καί τίς 20 Δεκεμβρίου θά ὑπάρχουν κουπόνια πού μπορεῖτε νά προμηθευτεῖτε.

   Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἀκόμη καί σέ αὐτή τή δύσκολη κατάσταση, ὅπως κάθε φορά, θά ἀνταποκριθεῖτε στό προσκλητήριο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί θά ἐνισχύσετε τήν εὐλογημένη αὐτή προσπάθεια.

   Εὔχομαι ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος Ἰησοῦς νά μᾶς ἀπαλλάξει σύντομα ἀπό αὐτή τή δοκιμασία. Καί νά σᾶς ἀξιώσει νά περάσετε τίς ἅγιες ἑορτές τῶν Χριστουγέννων μέ ὑγεία, εἰρήνη καί πνευματική χαρά».

Μέ πατρική ἀγάπη καί θερμές εὐχές
ὁ Ἐπίσκοπός σας

†  Ο  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ