Επικαιρότητα

Αρχική / Επικαιρότητα

Πρόγραμμα Μαΐου 2021

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 Μαΐου 2021ώρα 07:00- 09:30   Εσπερινός – Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. ΠΑΝΝΥΧΙΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑώρα 20:00 Εναρκτήριος Ακολουθία Αναστάσεως.ώρα 21:00 Τελετή...

Αναστάσιμες Ευχές

“Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. Πάσχα τό τερπνόν, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον...

Κυριακή των Μυροφόρων

Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν ἑορτάζομεν, ἔτι δὲ μνείαν ποιούμεθα καὶ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν μαθητὴς κεκρυμμένος, πρὸς δέ, καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ...