Επικαιρότητα

Αρχική / Επικαιρότητα

Πασχαλινές ευχές

“Δεῦτε ἀδελφοί μου εὐφρανθῶμεν ἐνθέως ὅτι Ἀνέστη ὁ Χριστός ὡς παντοδύναμος.” Εὐχόμεθα τήν τερπνή καί πανσεβάσμια, τήν “κλητήν καί ἁγίανταύτην...

Κυριακή των Μυροφόρων

Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν ἑορτάζομεν, ἔτι δὲ μνείαν ποιούμεθα καὶ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν μαθητὴς κεκρυμμένος, πρὸς δέ, καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ...