Πατήστε πάνω στα κείμενα που σας ενδιαφέρουν  για να διαβάσετε την Παλαιά και την Καινή διαθήκη:

Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη