Κατηγορία: <span>Uncategorized</span>

Αρχική / Uncategorized
Άρθρο

+ Δ’ Κυριακή των Νηστειών

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή Δ’ Νηστειών, 11/04/2021 Μάρκ. θ΄ 17 – 31 Η θεραπεία του δαιμονισμένου παιδιού 17 καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπε· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 18 καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ρήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον...

Άρθρο

Προηγιασμένη: Η Λειτουργία της Σαρακοστής

H ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων Ἰωάννη Φουντούλη Mποροῦμε νά ὀνομάσουμε χωρίς ὑπερβολή τή Λειτουργία αὐτή, μαζί μέ τά λειτουργικά χειρόγραφα, «Λειτουργία τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-κοστῆς», γιατί πραγματικά ἀποτελεῖ τήν πιό χαρακτηριστική ἀκολουθία τῆς ἱερᾶς αὐτῆς περιόδου. Εἶναι δυστυχῶς ἀλήθεια ὅτι πολλοί ἀπό τούς χριστιανούς ἀγνοοῦν τελείως τήν ὕπαρξί της, ἤ τήν ξεύρουν μόνο ἀπό...

Άρθρο

Μήνυμα Ιεράς Συνόδου: Της Σταυροπροσκυνήσεως – Εβδομάδα Ιερατικών Κλήσεων.

Ως γνωστόν από την Τρίτη Κυριακή των Νηστειών-Της Σταυροπροσκυνήσεως- και για μία εβδομάδα, κάθε χρόνο με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,  τιμώνται οι ιερατικές κλήσεις. «Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Εὑρισκόμεθα στό μέσο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ὀνομάζεται «Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως» καί ἡ Ἐκκλησία μας, πρός πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν...

Άρθρο

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Στο μέσον της Τεσσαρακοστής η Εκκλησία υψώνει ενώπιόν μας τον Σταυρό του Χριστού. Δύο ακόμη φορές μέσα στον χρόνο, 14 Σεπτεμβρίου και 1η Αυγούστου, μας προτείνει να θυμηθούμε και να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό. Στις περιπτώσεις αυτές όμως η προσκύνηση του Σταυρού είναι συνδεδεμένη με ιστορικά γεγονότα, ενώ την τρίτη Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία θέλει...

Άρθρο

+ Γ’ Κυριακή των Νηστειών: Της Σταυροπροσκυνήσεως. Ευαγγέλιο-Απόδοση-Ομιλία Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς

Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή Γ΄ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως), 04/04/2021 Μάρκ. η΄ 34 – θ΄ 1 34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ...

Πρόγραμμα Απριλίου 2021
Άρθρο

Πρόγραμμα Απριλίου 2021

Πρόγραμμα Απριλίου 2021 Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 Ώρα 07.00 – 09.00: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία Ώρα 19.00: Ακολουθία Χαιρετισμών -Τρίτη Στάση Χαιρετισμών Σάββατο 3 Απριλίου 2021 Ώρα 18:00 Εσπερινός Κυριακή 4 Απριλίου 2021- Γ’ Νηστειών / Σταυροπροσκυνήσεως Ώρα 07.00 – 10.00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία Ώρα 18.00: Κατανυκτικός Εσπερινός Τετάρτη 7 Απριλίου 2021   Ώρα 18.30:...