Κατηγορία: <span>Uncategorized</span>

Αρχική / Uncategorized
Άρθρο

Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής

Από τον Ιερό μας Ναό ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή το απόγευμα (2/6) στις 18:00 θα τελεστεί ο Εσπερινός του Σαββάτου προ της Πεντηκοστής (Ψυχοσάββατο) όπου θα ψαλλεί ο Κανόνας της Παννυχίδας για τους κεκοιμημένους και το τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών τους. Παρακαλούνται οι ευλαβείς χριστιανοί να φέρουν εγκαίρως τα κόλλυβα και τα ονόματα...

Πρόγραμμα Ιουνίου 2023
Άρθρο

Πρόγραμμα Ιουνίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ιουνίου 2023 Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 ώρα 18:00 : Εσπερινός -Μνημόνευση κολλύβων Σάββατο 3 Ιουνίου 2023 – Ψυχοσάββατο ώρα 7:00 – 9:00:  Όρθρος – Θεία Λειτουργία ώρα 19:00 : Εσπερινός Κυριακή  4  Ιουνίου 2023 – Πεντηκοστής ώρα 7:00 – 10:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία ο Εσπερινός της Γονυκλισίας Δευτέρα  5  Ιουνίου...

Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος
Άρθρο

Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος

Απολυτίκιο Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε πρὸς οὐρανίους μονάς, τηρεῖ καὶ μετὰ θάνατον ἀδιαλώβητον τὸ σκῆνός σου ὅσιε. Σὺ γὰρ ἐν τῇ Ἀσία ὡς αἰχμάλωτος ἤχθης, ἔνθα καὶ ὠκειώθης τῷ Χριστῷ Ἰωάννη. Αὐτὸν οὖν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν Γέννηση-στράτευση -αιχμαλωσία Ό Όσιος Ιωάννης γεννήθηκε σ’ ένα χωριό τής Μικράς Ρωσίας,...

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Άρθρο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

  Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή Αγ. Πατέρων Α’ Οικουμενικής Συνόδου Ιωάν. ιζ’ 1-13 Η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου 1 Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, 2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης...

Άρθρο

Ανάληψη, η δοκιμασία του λογικού (Φώτης Κόντογλου)

Ο σημερινός άνθρωπος δεν έχει καμιά σχέση με το υπερφυσικό. Δεν πιστεύει πως υπάρχει τίποτα πέρα από τα φυσικά φαινόμενα, και πολύ περισσότερο δεν πιστεύει πως μπορεί να γίνει τίποτα έξω από τους φυσικούς νόμους. Αλλά, αληθινός Χριστιανός δεν είναι κανένας αν δεν εξοικειωθεί με το θαυμαστό και το υπερφυσικό. «Δει υπέρ την επιστήμην δραμείν»,...

Άρθρο

Η Ανάληψη του Κυρίου

Ευαγγελική περικοπή για την Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως Λουκ. κδ΄ 36-53 Η εμφάνιση του Κυρίου στους μαθητές και η Ανάληψή Του 36 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. 37 πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 38 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί...