Αρχίζουν τα Κατηχητικά Σχολεία

Αρχίζουν τα Κατηχητικά Σχολεία

ΝΗΠΙΑΚΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, Α’ ΚΑΙ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Κορίτσια και Αγόρια)

Σάββατο : 16:00-17:00

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ

Γ’,Δ’,Ε’ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σάββατο 16:00-18:30

ΜΕΣΟ

Α’,Β’,Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σάββατο 18:00-19:30

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ

Γ’,Δ’,Ε’, ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κυριακή 16:30-18:30

ΜΕΣΟ

Α’,Β’,Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κυριακή 16:30-18:30

Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας κατηχητικῆς περιόδου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀπέστειλε στίς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας τήν ἀκόλουθη Ἐγκύκλιο.

*

   Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

   Ἡ ἀρχή τῆς νέας ἐκκλησιαστικῆς χρονιᾶς συμπίπτει καί μέ τήν ἔναρξη τῆς λειτουργίας τῶν Σχολείων στήν πατρίδα μας, κατά τήν ὁποία τελοῦμε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀγιασμοῦ. Σ᾽ αὐτή τήν εἰδική ἀκολουθία, διαβάζεται καί τό Ἀνάγνωσμα ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο μέ τό περιστατικό τοῦ δωδεκαετοῦς  Ἰησοῦ στό Ναό.

   Μᾶς περιγράφει, λοιπόν, ὁ εὐαγγελιστής ὅτι «οἱ γονεῖς τοῦ Ἰησοῦ πήγαιναν κάθε χρόνο στά Ἱεροσόλυμα γιά τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἔγινε δώδεκα ἐτῶν, ἀνέβηκαν στά Ἱεροσόλυµα, στήν ἑορτή, καθώς συνήθιζαν… Τό παιδί ὁ Ἰησοῦς παρέµεινε στήν Ἱερουσαλήµ, χωρίς νά τό καταλάβουν ὁ Ἰωσήφ καί ἡ µητέρα του… Ὕστερα ἀπό τρεῖς µέρες, τόν βρῆκαν νά κάθεται στό Ναό ἀνάµεσα στούς νοµοδιδασκάλους καί νά τούς ἀκούει καί νά τούς κάνει ἐρωτήσεις. … Ἡ µητέρα του τοῦ εἶπε: ̒̒Παιδί µου, γιατί µᾶς τό ᾽κανες αὐτό; Ὁ πατέρας σου κι ἐγώ σέ ἀναζητούσαµε µέ πολλή ἀγωνία᾽᾽. Ὁ Ἰησοῦς τούς ἀπάντησε: ̒̒Γιατί µέ ἀναζητούσατε; Δέν ξέρατε ὅτι πρέπει νά βρίσκοµαι στό σπίτι τοῦ Πατέρα µου;᾽᾽».

* * *

   Ἡ Ἐκκλησία μας δέν ἐπέλεξε τυχαῖα αὐτό τό ἀπόσπασμα. Ὁ Κύριος πραγματικά προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση μας καί πέρασε ὅλα τά στάδια τῆς ἀνάπτυξης ἀπό τά ὁποῖα περνάει κάθε παιδί καθώς μεγαλώνει. Κι αὐτό γιά νά μᾶς διδάξει ὅτι κάθε παιδί μπορεῖ στό μεγάλωμά του νά μιμηθεῖ τόν Χριστό.

   Μεγάλωσε στό σπίτι τῆς Παναγίας Μητέρας του καί τοῦ Ἰωσήφ πού διακρινόταν ἀπό βαθιά εὐσέβεια καί εὐλαβή τήρηση τῶν οἰκογενειακῶν παραδόσεων. Αὐτό φανερώνει ἡ φράση ὅτι «πήγαιναν κάθε χρόνο στά Ἱεροσόλυμα γιά τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα». Πήγαιναν παρά τόν κόπο καί τή δαπάνη πού ἀπαιτοῦσε τό ταξίδι. Καί ὁ μικρός Ἰησοῦς βίωνε τήν πνευματικότητα τῶν ἑορτῶν αὐτῶν πού συγκινοῦσαν τήν καρδιά του.

   Τόσο πολύ μάλιστα ἀπορροφήθηκε ἀπό τίς ἱερές τελετές, πού παρέμεινε στό Ναό παρά τήν ἀναχώρηση τῶν γονέων του. Κι ἐκεῖνοι δέν τό κατάλαβαν, καθώς ἡ ὑπακοή καί ἡ σύνεσή του ποτέ δέν τούς εἶχε ἀνησυχήσει. Ἐκεῖ, στό Ναό, τόν βρῆκαν τήν τρίτη μέρα νά κάθεται ἀνάμεσα στούς διδασκάλους, νά τούς ἀκούει μέ προσοχή καί νά τούς ρωτᾶ. «Καί ὅλοι ὅσοι τόν ἄκουγαν ἔµεναν ἔκπληκτοι γιά τή νοηµοσύνη καί τίς ἀπαντήσεις του».

* * *

   Ὅλα αὐτά φανερώνουν τόν μεγάλο ρόλο πού διαδραματίζει στή διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν μας ἡ Οἰκογένεια καί ἡ Ἐκκλησία. Πόσο μεγάλη εὐλογία εἶναι γιά τά παιδιά μιά πιστή οἰκογένεια! Νά βιώνουν ἐκεῖ τήν ὀρθόδοξη πίστη καί εὐλάβεια. Νά συμμετέχουν στήν οἰκογενειακή προσευχή καί τή νηστεία. Νά ἀκοῦν ὕμνους καί ἱερές ἱστορίες. Νά βλέπουν τό εἰκονοστάσι, τό καντήλι, τό θυμιατό. Νά ξεφυλλίζουν τό Εὐαγγέλιο, ἕνα χριστιανικό βιβλίο. Νά ἐκκλησιάζονται ὅλοι μαζί καί νά μετέχουν στή θεία Εὐχαριστία. Νά ἀναπνέουν τό ὀξυγόνο τῆς πίστεως καί ὄχι νά ἀσφυκτιοῦν ἀπό τίς ἀναθυμιάσεις τῆς ἀπιστίας, πού ἀναδύονται ἀπό τό διαδίκτυο καί τίς ὀθόνες, μπροστά στίς ὁποῖες κάποιοι τά ἀφήνουν ἀνεπιτήρητα.

   Ἐντύπωση προκαλεῖ ὅμως καί ἡ στάση τοῦ μικροῦ Ἰησοῦ καί ἡ ἀπάντησή του στήν Παναγία, ὅταν ἐκείνη τοῦ εἶπε ὅτι μέ ἀγωνία τόν ἀναζητοῦσαν. Εἶναι φανερό ἀπό τόν διάλογο ὅτι ποτέ ὁ Κύριος δέν τούς εἶχε λυπήσει. Καί τούς λέει: «Γιατί µέ ἀναζητούσατε; Δέν ξέρατε ὅτι πρέπει νά βρίσκοµαι στό σπίτι τοῦ Πατέρα µου; Ποῦ ἀλλοῦ θά μποροῦσα νά βρίσκομαι, ἄν ὄχι στό Ναό τοῦ Θεοῦ; Κι ἐσεῖς πού μέ γνωρίζετε, πῶς εἶναι δυνατόν νά μέ ἀναζητᾶτε ὁπουδήποτε ἀλλοῦ;».

   Πολλοί γονεῖς, δυστυχῶς, μέ τή σιγουριά τῆς ἔμφυτης καλωσύνης πού ἔχουν ὅλα τά παιδιά, ρίχνουν τό βάρος τῆς διαπαιδαγώγησης μόνο στή σχολική ἐπίδοση καί τίς δεξιότητες. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά παραμελοῦν τήν πνευματική τους καλλιέργεια, τήν ἀνάπτυξη καί ἑδραίωση τῆς πίστης στήν ψυχή τους. Ἀκόμη κι ὅταν βρίσκονται στά δωμάτιά τους καί οἱ γονεῖς ἤσυχοι νομίζουν ὅτι μελετοῦν τά μαθήματά τους, αὐτά συχνά, μέ τήν ψευδαίσθηση τῆς «ἀσφάλειας» τοῦ δωματίου, κυκλοφοροῦν καί χάνονται στούς λαβύρινθους τοῦ διαδικτύου. Καί στήν περίοδο τῆς κοινωνικοποίησής τους, ἐνῶ ἀρνοῦνται τίς ὑποδείξεις τῶν μεγαλυτέρων τους, ἀκολουθοῦν πολύ εὔκολα τούς «κανόνες» τῆς παρέας, μέ ἀποτέλεσμα τό χυδαῖο λεξιλόγιο καί τήν ἐπιθετική συμπεριφορά.

* * *

   Ἀγαπητοί γονεῖς,

   ἄς μήν ἔχουμε αὐταπάτες. Τά παιδιά «χάνονται» ἐκεῖ πού θέλουν νά …βρίσκονται! Ἐκεῖ πού ἀπό μικρά συνήθισαν νά συχνάζουν. Γιά νά μήν ἀνησυχοῦμε γιά τά παιδιά μας, γιά νά μήν τά ψάχνουμε μέ ἀγωνία, χωρίς νά ξέρουμε ποῦ βρίσκονται, εἶναι ἀνάγκη ἀπό πολύ μικρή ἡλικία νά ἐμφυτέψουμε στίς καρδιές τους τήν πίστη. Νά τά συνδέσουμε μέ τόν Χριστό, μέ τή λατρεία τοῦ Θεοῦ καί τή διδασκαλία τοῦ αἰώνιου Λόγου Του. Νά φροντίσουμε γιά τή φοίτησή τους στό Κατηχητικό Σχολεῖο. Γιατί ἐκεῖ θά ἀποκτήσουν αὐτό πού τόσο πολύ ἔχουν ἀνάγκη: σημεῖο ἀναφορᾶς στή ζωή τους. Ὅπως εἶναι τό σπίτι σας γιά τήν καθημερινότητά τους, αὐτό εἶναι καί ὁ Ναός καί τό Κατηχητικό τῆς Ἐνορίας μας γιά τήν πνευματικότητά τους!

   Ἀγαπητά μας παιδιά,

   γνωρίζω ὅτι μεγαλώνοντας ἀναζητᾶτε τήν ἐπιτυχία, ψάχνετε τή χαρά, ποθεῖτε τήν ἀληθινή ζωή. Καί εἶναι πολλοί ἐκεῖνοι πού γύρω σας σᾶς τά ὑπόσχονται. Ὅμως μόνο ὁ Χριστός τά προσφέρει αὐθεντικά. Καί τόν Χριστό δέν θά τόν βροῦμε οὔτε στήν ἀλαζονεία τοῦ πλούτου, οὔτε στή ματαιοδοξία τῆς πολυτέλειας, οὔτε στήν ὑποκρισία τῶν ἐπιφανειακῶν σχέσεων, οὔτε στήν κολακεία τῶν αἰσθήσεων καί στή ζάλη τῆς σύγχρονης διασκέδασης.

   Πολύ περισσότερο, δέν θά τόν βροῦμε ἐκεῖ πού κυριαρχοῦν ἡ ζήλια, ὁ θυμός, τό ψέμα, τά πάθη καί κάθε μορφῆς κακία. Ὁ Χριστός, ὅπως μᾶς διαβεβαίωσε ὁ ἴδιος, βρίσκεται στό σπίτι τοῦ Πατέρα του. Στό Ναό τῆς Ἐνορίας σας καί τίς αἴθουσες τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου. Στόν χῶρο τῆς λατρείας καί τῆς θερμῆς προσευχῆς. Στήν ἀρετή καί τήν καλωσύνη. Στήν εἰλικρινῆ φιλία. Ἐκεῖ πού βασιλεύει ἡ ἀγάπη καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Αὐτό τό «σπίτι» ἔχει πάντα διάπλατα τίς πόρτες του ἀνοιχτές καί σᾶς περιμένει κι ἐφέτος. Μήν χάνεστε καί μήν ἐγκλωβίζεστε στά ἀδιέξοδα καί σκοτεινά μονοπάτια τοῦ κόσμου. Ἐλᾶτε κοντά στόν Χριστό, τό φῶς καί τήν ἀλήθειά Του.

* * *

   Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

   σᾶς καλῶ καί σᾶς παρακαλῶ, κι αὐτή τή χρονιά νά φέρουμε τά παιδιά μας στό σπίτι τοῦ Πατέρα μας, τόν ἐνοριακό Ναό καί τή λατρευτική ζωή, τίς εἰδικές γιά τά παιδιά δραστηριότητες τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων πού λειτουργοῦν σέ κάθε Ἐνορία. Νά τά προτρέψουμε, νά τά ἐνθαρρύνουμε, νά τά διευκολύνουμε. Γιά νά ᾽χουν πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ μας στή ζωή τους.

Μέ θερμές πατρικές εὐχές
Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ