Ξεκίνησαν τα Κατηχητικά – Το μήνυμα του Μητροπολίτη μας

Ξεκίνησαν τα Κατηχητικά – Το μήνυμα του Μητροπολίτη μας

Σας ενημερώνουμε ότι ήδη ξεκίνησαν τα κατηχητικά σχολεία της ενορίας μας σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Νηπιακό -κατώτερο (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό)

Κάθε Σάββατο 4μμ-5:30 μμ

Μέσο και Ανώτερο (Γυμνάσιο και Λύκειο)

Κάθε Σάββατο 5μμ-6:30μμ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ

Κατώτερο (Γ’-ΣΤ’ Δημοπτικού)

Κάθε Κυριακή 4:30μμ – 6:30μμ

Μέσο (Γυμνάσιο)

Κάθε Κυριακή 4:30μμ – 6:30μμ

Ακολουθεί το μήνυμα του Μητροπολίτη μας:

«Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

   Στό Κοιμητήριο τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου ὑπάρχει ὁ τάφος ἑνός νέου ἀνθρώπου. Στό μνῆμα του εἶναι χαραγμένη ἡ ἀκόλουθη φράση ἑνός ξένου συγγραφέα: «Ἀντί γιά ἀγάπη, ἀντί γιά λεφτά, ἀντί γιά δόξα, δῶσε μου ἀλήθεια!».

   Ἡ φράση αὐτή τοῦ τάφου θέτει τό καίριο ἐρώτημα γιά τό νόημα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ὁ νέος ὅσο ζοῦσε, δέν ἔβρισκε νόημα οὔτε στά λεφτά, οὔτε στίς δόξες οὔτε καί σέ αὐτή τήν πολυπόθητη ἀγάπη, ἀφοῦ ὅλα αὐτά τά καταπίνει ὁ θάνατος. Ὑπάρχει κάτι ἀνώτερο! Ἡ Ἀλήθεια, πού νοηματοδοτεῖ τά πάντα. «Δῶσε μου ἀλήθεια!», φωνάζει. Ἄραγε ὁ ἴδιος βρῆκε τήν Ἀλήθεια προτοῦ νά φύγει ἀπό αὐτή τή ζωή; Τά ἄλλα παιδιά μας θά βροῦν τήν Ἀλήθεια;

   Ἡ Ἐκκλησία ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια, δίνει ὄχι ἀλήθεια, οὔτε μία ἀλήθεια, ἀλλά τήν ΑΛΗΘΕΙΑ, τή μοναδική καί μάλιστα ἐνσαρκωμένη! Διότι ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι κάτι, δέν εἶναι ἰδέα καί θεωρία, ἀλλά Κάποιος, ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος πού εἶπε ὅτι «ἐγώ εἶμαι ἡ ἀλήθεια» (Ἰω. 14,6). Αὐτή τήν Ἀλήθεια, τόν Χριστό, προσφέρει ἡ Ἐκκλησία στούς ἀνθρώπους.

* * *

   Ἀναμφίβολα, ἡ κατάσταση τῆς κοινωνίας εἶναι τραγική. Πονᾶ ἡ ψυχή μας κάθε φορά πού ἀκοῦμε γιά κακοποιήσεις ψυχικές καί σωματικές, γιά βία στά σχολεῖα, γιά στυγερά ἐγκλήματα, γιά καταπάτηση κάθε ἔννοιας δικαίου καί ἠθικῆς. Δέν θά ἦταν ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι ἡ κοινωνία μας κινδυνεύει νά γίνει ζούγκλα!

   Τό κακό ξεκινᾶ ἀπό τήν ὥρα πού παραμελοῦμε τήν πνευματική καλλιέργεια τῶν παιδιῶν μας. Εἶναι ἀλήθεια πώς ὅταν εἶναι μικρά, τότε πρέπει νά φροντίσουμε γιά τή διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα τους. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ψυχολογία τονίζει πώς στά πρῶτα πέντε χρόνια διαμορφώνεται ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας. Καί εἶναι λογικό αὐτό πού ἔχει λεχθεῖ ὅτι «εἶναι εὐκολότερο νά φτιάξεις σωστά παιδιά, παρά νά ἐπισκευάζεις ἐνηλίκους». Χρειάζεται, λοιπόν, ἡ σωστή διδασκαλία «ἐξ᾽ ἁπαλῶν ὀνύχων», ἀπό τήν κούνια, ἄν εἶναι δυνατόν. Πρίν μεγαλώσουν καί διαβρωθοῦν ψυχικά ἀπό τόν κόσμο τῆς ἁμαρτίας.

   Ποιός, ὅμως, θά διαπλάσει τόν χαρακτήρα τῶν παιδιῶν μέ Χριστό καί ἀρετή; Ποιός θά ἀναλάβει αὐτή τήν «τέχνη τεχνῶν καί ἐπιστήμη ἐπιστημῶν», κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο; Δυστυχῶς, τά πράγματα βεβαιώνουν πώς οὔτε ἡ οἰκογένεια, οὔτε καί τό σχολεῖο τό πετυχαίνουν ἀποτελεσματικά. Γι᾽ αὐτό καί παρεμβαίνει ἡ Ἐκκλησία, πού ἵδρυσε τά Κατηχητικά Σχολεῖα καί τίς νεανικές συντροφιές. Εἶναι τά σύγχρονα «κρυφά σχολειά» στούς δύσκολους καιρούς μας.

* * *

   Τό Κατηχητικό, ὡς προέκταση τῆς Ἐκκλησίας στή ζωή τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων, εἶναι ὁ μητρικός μαστός της. Ἐδῶ τα παιδιά πίνουν τό ἄδολο γάλα, τόν λόγο τοῦ Κυρίου. Τό Κατηχητικό εἶναι τό σχολεῖο τῆς Ἀγάπης. Ἐδῶ τά παιδιά θά μάθουν τί πάει νά πεῖ ἀληθινή ἀγάπη καί ὄχι ψεύτικη. Εἶναι τό ἐργαστήρι ἁγιότητας. Ἀπό δῶ θά βγοῦν οἱ μελλοντικοί ἅγιοι. Εἶναι ἡ ὡραιότερη συντροφιά. Ἐδῶ θά βροῦν τά παιδιά ὄχι ἁπλῶς ἀληθινούς φίλους, ἀλλά γνήσια ἀδέλφια καί ὄχι ἀπρόσωπες εἰκονικές παρέες καί ἀκόλουθους στό facebook.

   Πολλοί γονεῖς, ὡστόσο, ἀκόμη καί γονεῖς πού ἐκκλησιάζονται, δυστυχῶς, δέν ἐνδιαφέρονται νά στείλουν τά παιδιά τους στό Κατηχητικό Σχολεῖο. Φροντίζουν νά μάθουν ξένες γλῶσσες, ἀθλήματα, μουσική, μπαλέτο, χορούς, χίλια δυό πράγματα. Στό Κατηχητικό ὅμως δέν τά προτρέπουν νά πηγαίνουν.

   Σοβαρή παράλειψη, γιά τήν ὁποία ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀναφερόμενος στήν πνευματική πείνα τῆς ψυχῆς τῶν παιδιῶν, μᾶς λέει: «Πές μου, ἀγαπητέ, ἄν ἔβλεπες τό παιδί σου νά λειώνει ἀπό τήν πείνα, ἄραγε θά ἀνεχόσουν νά τό παραβλέψεις καί δέν θά ὑπέμενες τά πάντα ὥστε νά θέσεις τέρμα στήν πείνα του; Τώρα, ὅμως, πού καταστρέφεται ἀπό ἔλλειψη θείας διδασκαλίας ἀνέχεσαι νά τό παραβλέψεις; Διότι πραγματικά αὐτή ἡ πείνα εἶναι πιό φοβερή ἀπό ἐκείνη, ἀφοῦ καταλήγει καί σέ μεγαλύτερο θάνατο. Γι᾽ αὐτό πρέπει ἐδῶ νά φροντίζουμε περισσότερο».

* * *

   Ἀγαπητοί γονεῖς, σέ λίγες ἡμέρες ξεκινᾶ, γιά ἄλλη μία χρονιά, ἡ λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Παρακαλοῦμε θερμά, πέρα ἀπό τίς ὅποιες ἄλλες φροντίδες γιά τά παιδιά σας, μή διστάσετε νά τά ὁδηγήσετε στίς κατηχητικές αἴθουσες τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν. Εἶναι αὐτονόητο πώς θά τηροῦνται ὅλα τά ὑγειονομικά μέτρα προστασίας, λόγω τῆς πανδημίας πού ἐξακολουθεῖ νά μᾶς δημιουργεῖ προβλήματα. Μή χάσουμε ἄλλο χρόνο. Ἄς τά φέρουμε τώρα κοντά στόν Χριστό, προτοῦ νά εἶναι ἀργά.

   Ἡ ἀγάπη καί ἡ προσευχή μου σᾶς συνοδεύουν ὅλους· τούς προσφιλεστάτους γονεῖς, τούς ἀγωνιστές ἐκπαιδευτικούς, τά ἀγαπημένα μας παιδιά».


Μέ ὁλόθερμες πατρικές ευχές
ὁ  Ἐπίσκοπός σας

†  Ὁ Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ