ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Αλίμου, με αισθήματα βαθειάς ευγνωμοσύνης και τιμής, επιθυμεί να εκφράσει τις πλέον ειλικρινείς ευχαριστίες του προς την κ. Καλλιόπη Εμμ. Καλοκαιρινού για το απαράμιλλο ενδιαφέρον και την έμπρακτη συμβολή αυτής στην ευπρέπεια του Οίκου της Προστάτιδος των απανταχού Κυθηρίων Υπεραγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης.

Εν προκειμένω εξαίρουμε την φιλοτιμία και τον ένθερμο ζήλο τον οποίον επιδεικνύει, μεριμνώντας διαρκώς, χωρίς να φείδεται κόπων και χρόνου, διά την οικονομική ενίσχυση της καταβαλλομένης προσπάθειας προς αποπεράτωση του Ιερού ημών Ναού, εκφράζουσα δε ευλαβώς την αγάπη και τον σεβασμό τον οποίον διατηρεί προς το πάν­σε­πτο πρό­σω­πο της Υπεραγίας Μητρός πάντων των ευσεβών χριστιανών.

Εν κατακλείδι, εκφράζοντας και πάλι τις θερμές ευχαριστίες μας διά την προσφερομένη αρωγή και στήριξη, ευχόμεθα η Χάρις της Υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης να σκεπάζει αυτήν και την οικογένειά της, χαρίζοντας σε όλους υγεία και κάθε από Θεού ευλογία.

Εκ του Ιερού Ναού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Αλίμου εκφράζει διά του παρόντος τις θερμές ευχαριστίες του προς την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων διά την προσφορά εβδομήντα έξι (76) αντιτύπων του τόμου υπό τον τίτλο «ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ».

Η εν λόγω έκδοση της Ασματικής Ακολουθίας της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης αποτελεί αξιόλογο έργο μεγάλης πνευματικής αξίας και σημασίας για την πνευματική και ηθική καλλιέργεια των απανταχού Κυθηρίων και εν προκειμένω των ευλαβών προσκυνητών της ενορίας μας, πολλοί εκ των οποίων άγουν την καταγωγή τους από την Παναγιοσκέπαστη νήσο των Κυθήρων.

Ως εκ τούτου, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες και προς τον κ. Βάρδα Ιωάννη, μέλος της Επιτροπής, για τον κόπο στο οποίον υπεβλήθη προκειμένου να σταλούν τα προαναφερθέντα αντίτυπα στον Ιερό μας Ναό, ευχόμεθα η Χάρις της Υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης να παρέχει κάθε από Θεού ευλογία και ενίσχυση στα μέλη της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων προς συνέχιση του σπουδαίου και πολυσχιδούς έργου αυτών.

Εκ του Ιερού Ναού