Τα ημερολόγια του Ναού μας

Τα ημερολόγια του Ναού μας

Εκδόθηκαν και μπορείτε να τα προμηθευτείτε άμεσα τα Αγιολόγια – Ημερολ΄όγια τοίχου του Ιερού μας Ναού για το έτος 2022.

Η καλαίσθητη έκδοση των ημερολογίων μας περιλαμβάνει αγιογραφίες των Αγίων της κάθε ημέρας κάθε μήνα του έτους και σύντομο βίο τους στο οπισθόφυλλο κάθε μήνα.

Τα έσοδα των ημερολογίων προορίζονται γιατα λειτουργικά έξοδα του Ιερού μας Ναού.