Μαρτυρία Αγάπης

Ακολουθεί το απολογιστικό έντυπο ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ που αφορά το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Μητροπόλεώς μας.