Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής 2022

Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής 2022

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αφιερώνει και φέτος την δεύτερη εβδομάδα των νηστειών, αρχής γενομένης της Κυριακής της Ορθοδοξίας, στην Εξωτερική Ιεραποστολή.

Όπως αναφέρει η Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου

“Σκοπός τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς ὡς ἄνω «Ἑβδομάδος» εἶναι ἡ προβολή τοῦ διεξαγομένου ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην, διά τόν εὐαγγελισμόν πάντων τῶν ἐθνῶν καί τήν ἔνταξιν αὐτῶν εἰς τό Σῶμα τοῦ ζῶντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.”

Το έργο της Εξωτερικής Ιεραποστολής εκτείνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου και καλλιεργείται απότο μεν Οικουμενικό Πατριαρχείο στις χώρες της Άπω Ανατολής, της Ωκεανίας και της Λατινικής Αμερικής και από δε το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας σε ολόκληρη την ήπειρο της Αφρικής.

Περισσότερα για την εξωτερική ιεραποστολή ΕΔΩ