Έρανος Αγάπης και Μαρτυρία Αγάπης: Κάνε την ελπίδα να ανθίσει ξανά!

Έρανος Αγάπης και Μαρτυρία Αγάπης: Κάνε την ελπίδα να ανθίσει ξανά!

Ἐνόψει τοῦ  Ἐράνου  Ἀγάπης πού θά διεξαχθεῖ στή Μητρόπολή μας ἀπό τίς 4 μέχρι καί τίς 18 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἀπευθυνόμενος πρός τόν  Ἱερό Κλῆρο καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ἀπέστειλε στίς  Ἐνορίες μας τήν ἀκόλουθη  Ἐγκύκλιο :

«Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

   Πλησιάζει, γιά ἄλλη μιά χρονιά, ἡ ἑορτή τῆς ἁγίας Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σέ ἕνα μήνα, περίπου, οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν μας θά ἠχήσουν χαρμόσυνα καί οἱ πιστοί θά προσέλθουν στούς Ἱερούς Ναούς γιά νά ψάλουν, ὅπως οἱ Ἄγγελοι, ἐκείνη τήν «Ἅγια νύχτα» τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14).

   Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι, παρά τήν ἀβεβαιότητα πού μᾶς συνέχει γιά ἄλλη μιά χρονιά, λόγω τῶν γεωπολιτικῶν ἐξελίξεων ἀλλά καί τῆς λεγόμενης «ἐνεργειακῆς κρίσης», ἡ ὁποία διαδέχεται τήν ὑγειονομική κρίση τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἡ ἀτμόσφαιρα στούς δρόμους εἶναι χαρμόσυνη. Τό ἴδιο συμβαίνει καί στήν ἐκκλησιαστική μας λατρεία. Ἐδῶ καί λίγες ἡμέρες οἱ ὕμνοι μᾶς προετοιμάζουν πνευματικά γιά τήν ὑποδοχή τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς.

* * *

   Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων μᾶς φανερώνει μέ τρόπο συγκινητικό τή μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, θέλοντας νά ὑπογραμμίσει τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς, γράφει πρός τούς Κορινθίους: «Γνωρίζετε, βέβαια, τή χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦταν πλούσιος καί ἔγινε γιά χάρη σας φτωχός, γιά νά μπορέσετε σεῖς νά πλουτίσετε μέ τή φτώχεια ἐκείνου» (Β’ Κορ. 8,9). Πράγματι, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὄντας Θεός ἔγινε γιά χάρη μας ἄνθρωπος. Γεννήθηκε σέ ἕνα σπήλαιο, κάτω ἀπό τίς πιό φτωχικές συνθῆκες, καί τοποθετήθηκε ὡς νήπιο στή φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων. Ποιός; Ὁ ἄπειρος καί τέλειος Θεός! Γιατί; Γιά νά πλουτίσουμε ἐδῶ στή γῆ ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί μέ τίς θεῖες δωρεές Του. Γιά νά γίνουμε κληρονόμοι τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν καί τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας Του.

* * *

   Εἶναι ἀρκετό, ὅμως, νά ὁμολογοῦμε τήν ἀλήθεια πώς ὁ Χριστός ἀπό ἄπειρη ἀγάπη ἦρθε στόν κόσμο γιά νά μᾶς λυτρώσει καί νά μᾶς χαρίσει τήν αἰώνια ζωή; Ὄχι, βέβαια! Τήν ἀγάπη πού ἀναμφίβολα μᾶς χάρισε πρέπει κι ἐμεῖς νά τήν προσφέρουμε στούς ἄλλους. Λέει χαρακτηριστικά ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «Ἄν ὁ Θεός ἔτσι μᾶς ἀγάπησε, ὀφείλουμε κι ἐμεῖς νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο» (Α’ Ἰω. 4,11). Μέ μιά ἀγάπη, ἐννοεῖται, πού δέν περιορίζεται στά λόγια ἀλλά γίνεται πράξη, γίνεται ἔργα ἀγάπης.

* * *

   Αὐτό ἀκριβῶς τό χρέος τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον ὑπηρετεῖ ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ πού διοργανώνει ἡ Ἐκκλησία μας, καί φυσικά ἡ Μητρόπολή μας, ἐν ὄψει τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ἔτσι, λοιπόν, ἐνοριακά συνεργεῖα ἐθελοντριῶν κυριῶν θά σᾶς ἐπισκεφθοῦν ἀπό τίς 4 μέχρι καί τίς 18 Δεκεμβρίου. Θά σᾶς παρακαλέσουν νά ἀνοίξετε τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν καί τῶν καταστημάτων σας, προκειμένου νά στηρίξετε τήν εὐλογημένη αὐτή προσπάθεια, προσφέροντας ὅ,τι θέλετε, ὅ,τι μπορεῖτε, ἀρκεῖ αὐτό πού δίνετε, νά τό προσφέρετε μέ τήν καρδιά σας.

   Τό προϊόν τοῦ Ἐράνου, ὅπως γνωρίζετε, μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά καλύπτουμε τίς ἀνάγκες τῶν Ἱδρυμάτων μας, τῶν συσσιτίων τῶν Ἐνοριῶν μας, τῶν ἀπόρων καί πολυτέκνων οἰκογενειῶν, τῶν φοιτητῶν μας πού χρειάζονται ἕνα χρηματικό βοήθημα γιά νά συνεχίσουν τίς σπουδές τους καί πολλές ἄλλες.

* * *

   Εὔχομαι ὁ Κύριός μας Ἰησούς Χριστός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς ἀξιώσει νά περάσετε τίς ἅγιες ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ νέου ἔτους μέ ὑγεία, εἰρήνη καί πνευματική χαρά».

Μέ πατρική ἀγάπη καί θερμές εὐχές
ὁ Ἐπίσκοπός σας

†  Ὁ  Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ