Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα

Αγαπητοί μας Ενορίτες,

“Σήμερον ὁ Ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται. Αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται καί ἡ γῆ σύν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται.”

Ἡ Θεία Ἐνανθρώπηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διασαλπίζει τήν ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Τό θεόδεγμον Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ φιλοξενεῖ τόν Ἀχώρητον, τήν Ἐνσαρκωμένη μετ’ ἄκρας ταπεινώσεως Ἀγάπη διά τήν ἡμῶν σωτηρία.

Προσευχόμεθα ὁ Σαρκωθείς Θεῖος Λόγος νά μᾶς ἀξιώσει ὥστε νά Τόν ὑποδεχθοῦμε καί ἐμεῖς μέ εἰλικρινῆ μετάνοια, ταπείνωση, ἀγάπη, χαρά καί ὑγεία!

Καλά Χριστούγεννα, εὐλογημένα καί εἰρηνικά!

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κεντικελένης