Ευχαριστήριο στο 8ο Νηπιαγωγείο Αλίμου

Με μεγάλη συγκίνηση, ο Ναός μας δέχθηκε την προσοσφορά αγάπης σε τρόφιμα και σε είδη πρώτης ανάγκης του γειτονικού μας 8ου Νηπιαγωγείου Αλίμου ενόψει των Εορτών των Χριστουγέννων προς το Φιλόπτωχο Ταμείο, για τις ανάγκες των εμπερίστατων αδερφών μας.

Για το λ΄όγο αυτό, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του Αρχιμανδρίτου Πολύκαρπου Κεντικελένη, απέστειλε στη Διευθύντρια και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό την κάτωθι ευχαριστήρια επιστολή:

 Ἐν Ἁλίμῳ, 22 – 12 – 2021

Πρός

τό 8ο  Νηπιαγωγεῖο Ἁλίμου

Ἅλιμος

Μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς ἐκφράσουμε ἔνθερμες εὐχαριστίες γιά τή συμπαράστασή σας, τήν ἀγάπη καί τά αἰσθήματα ἀλληλεγγύης πρός τό φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, ἰδιαιτέρως δέ αὐτήν τήν περίοδο, κατά τήν ὁποία πολλοί συνάνθρωποί μας ἀντιμετωπίζουν σημαντικές οἰκονομικές δυσκολίες.

Ἐπιπροσθέτως δέ, ἐν ὄψει καί τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, παρακαλοῦμε δεχθεῖτε καί τὶς ἐγκάρδιες εὐχές τῶν Μελῶν τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Ναοῦ μας.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἡ Μυρτιδιώτισσα νὰ σᾶς εὐλογεῖ καί να σᾶς χαριτώνει ὥστε νά συνεχίσετε τό εὐγενές ἔργο σας.

Μετά τιμῆς καὶ ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

† Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κεντικελένης