Αναστάσιμες Ευχές

“Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

Πάσχα τό τερπνόν, Πάσχα Κυρίου Πάσχα,

Πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε.”

Αγαπητοί μας Ενορίτες,

Χριστός Ανέστη!

Ευχόμεθα εκ βάθους καρδίας το Ανέσπερον Φως, το οποίο επιλάμπει εκ του Παναγίου Τάφου φωτίζον όλη την Οικουμένη, να αγλαΐζει την ζωή πάντων ημών ως αειλαμπής φωτοδότης εν Κυρίω χαράς και ακένωτος πηγή πνευματικής τρυφής και ευωχίας.

 Είθε το ευφρόσυνο μήνυμα της του Χριστού λαμπροφόρου Αναστάσεως, εις το άκουσμα του οποίου η ψυχή πάντων των Χριστιανών αναπάλλεται εκ της προσδοκίας της κοινής αναστάσεως, να κατακλύσει τις ψυχές ημών μετά πίστεως, ελπίδος και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, συγχωρητικότητος, ταπεινώσεως, ειλικρινούς μετανοίας και αγάπης διότι, ως και ο Απόστολος των Εθνών Παύλος λέγει: “ἡ ἀγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.” (Α΄ Κορ. 13, 7).

Μετά πασχαλίων ευχών.

Ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού

Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Κεντικελένης