Τά νέα μέτρα γιά τήν ἀποφυγή ἐξαπλώσεως τοῦ Κορωνοϊοῦ

Αρχική / Uncategorized / Τά νέα μέτρα γιά τήν ἀποφυγή ἐξαπλώσεως τοῦ Κορωνοϊοῦ

Μετά καί ἀπό τίς χθεσινές (Τετάρτη 11 Μαρτίου) ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τά μέτρα ἀποφυγῆς τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ Κορωνοϊοῦ καί γιά τίς δύο ἑπόμενες ἑβδομάδες (ἀπό 11ης ἕως καί 29ης Μαρτίου 2020), ἡ Μητρόπολή μας γνωστοποίησε πρός ὅλες τίς Ἐνορίες της τά ἀκόλουθα :

1. Ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων ὅλων τῶν βαθμίδων. Ἐπίσης ἀναστέλλεται καί ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπολεώς μας.

2. Ἀναστέλλονται ὁποιεσδήποτε ἐνοριακές συναντήσεις νεανικές ἤ ἄλλες.

3. Ἡ συνάντηση τῶν Κατηχητῶν καί τῶν Κληρικῶν μας τῆς Δευτέρας 16 Μαρτίου ματαιώνεται.

4. Ἐπίσης ματαιώνονται ἐνοριακές ἐκδρομές (ἡμερήσιες ἤ ἀπογευματινές) μέχρι τό Πάσχα.

5. Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά λειτουργοῦν γιά τό κοινό μόνο γιά μία ὥρα ἡμερησίως (11-12 τό πρωΐ) κατά τίς ἐργάσιμες ἡμέρες.

6. Τά συσσίτια θά λειτουργήσουν ὑπό τή μορφή τῆς διανομῆς τροφίμων σέ πακέτα καί ὄχι τῆς σίτισης ἐντός τῶν σχετικῶν δομῶν.

7. Ἀναφορικά μέ τήν προσφορά καφέδων κατά τά Μνημόσυνα στίς ἐνοριακές αἴθουσες καί γιά τά Σαββατοκύριακα 14-15, 21-22 καί 28-29 Μαρτίου δέν θά πρέπει νά δοθοῦν.