Ξεκινούν τα Κατηχητικά Το μήνυμα του Μητροπολίτη μας

Ξεκινούν τα Κατηχητικά                   Το μήνυμα του Μητροπολίτη μας

Ξεκινούν το Σάββατο 2 Οκτωβρίου με όλα τα μέτρα ασφαλείας τα Κατηχητικά Σχολεία της Ενορίας μας.

Το Πρόγραμμα των Κατηχητικών μας έχει ως εξής:

 • Αγόρια
 • γ΄ έως στ’ Δημοτικού (Κατώτερο)
 • Κυριακή 16:30-17:30
 • Γυμνάσιο
 • Κυριακή 16:30-17:30
 • Αίθουσα Ψυχαγωγίας
 • Κυριακή 17:30-19:00
 • Κορίτσια
 • Δημοτικού (Κατώτερο)
 • Σάββατο 10:30-12:00
 • Παιδιά Γυμνασίου (Μέσο)
 • Σάββατο 10:30-12:00

Ακολουθεί το μήνυμα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας με αφορμή την έναρξη των Κατηχητικών μας Σχολείων:

 Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

   Θεμελιῶδες χρέος τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν ἱστορική της ἀφετηρία ἦταν ἡ μαρτυρία τῆς πίστεως. Οἱ ἄνθρωποι νά γνωρίσουν τόν Χριστό. Καί τά μέλη της, οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί, νά συνάψουν μιά ζωτική σχέση μέ τόν Σωτήρα Κύριο. Ὁ Χριστός νά ἐμπνέει τή ζωή τους. Καί ἐνταγμένοι ὀργανικά στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας νά ζοῦν μιά καινούργια ζωή· τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

   Αὐτή τήν ἱερή ἀποστολή της ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἄσκησε σέ κάθε ἐποχή. Ὅποιες κι ἄν ἦταν οἱ κοινωνικές συνθῆκες. Ὅποια κι ἄν ἦταν τά ἐμπόδια καί οἱ δυσκολίες, πού ὄφειλε νά ξεπεράσει.

   Σήμερα ὁ τόπος μας, καί ὄχι μόνο, εὑρίσκεται στόν κυκλώνα μιᾶς πρωτοφανοῦς πανδημίας. Ἕνας ἀόρατος φονικός ἰός ἔφερε τά πάνω-κάτω στή ζωή μας. Οἱ χριστιανοί περάσαμε μιά δύσκολη Μεγάλη Τεσαρακοστή. Μιά Μεγάλη Ἑβδομάδα πού δέν θέλουμε νά θυμόμαστε. Καί ἕνα Πάσχα πού δέν τό συνόδευσε ἡ χαρά τῆς ἀναστάσεως, ἀλλά ὁ φόβος καί ἡ ἀγωνία μήπως μᾶς προσβάλει ὁ φονικός ἰός.

   Ὡστόσο, ἡ Ἐκκλησία μας συνέχισε τήν πορεία της. Νά λατρεύει τόν ἀληθινό Θεό. Νά προσεύχεται γιά ὅλους. Νά στηρίζει τά παιδιά της. Νά ἐμπνέει ἐλπίδα καί ὑπομονή στίς καρδιές τους.

   Τά πράγματα, ὅπως ἐξελίσσονται, δείχνουν πώς δέν ἔχουμε ξεμπερδέψει μέ τόν Κορωνοϊό. Εἶναι παρών καί μᾶς ἀπειλεῖ μέ ἕνα νέο γύρο. Ὅμως, καί ἡ Ἐκκλησία μας συνεχίζει τό ἔργο της. Ἤδη ξεκίνησε ἡ νέα σχολική χρονιά. Καί μαζί της ξεκινοῦν τή λειτουργία τους καί τά Κατηχητικά μας Σχολεῖα.

* * *

   Ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία ἐκδηλώνει πλούσια τήν ἀγάπη καί τήν ποιμαντική της φροντίδα πρός τά νεαρά βλαστάρια της. Καί ἔκφραση αὐτῆς τῆς ἀγάπης εἶναι καί ἡ Κατήχηση, ἡ ἱερή προσπάθεια δηλαδή, τά παιδιά πού βαπτίζει σέ νηπιακή ἡλικία, στή συνέχεια νά τά κατηχεῖ. Νά τά διδάσκει τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως. Νά τά καθοδηγεῖ στή χριστιανική ζωή.

   Τό ἱερό καί ὑπεύθυνο τοῦτο ἔργο ἡ Ἐκκλησία τό ἐμπιστεύεται σέ κατάλληλα ἐκπαιδευμένα στελέχη της, τούς κατηχητές καί τίς κατηχήτριές της. Νέους ἀνθρώπους μέ πίστη, μέ ζῆλο, μέ ἐνθουσιασμό. Μέ ἀγάπη πρός τά παιδιά μας, ἀλλά καί μέ τήν ἀναγκαία κατάρτιση στό ἔργο τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς.

   Στίς κατηχητικές συντροφιές τῶν Ἐνοριῶν μας, κάτω ἀπό τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα μας, ἀγωνιζόμαστε τά παιδιά μας νά γνωρίσουν καί νά συνδεθοῦν μέ τό πανάγιο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας. Νά μαθητεύσουν στήν εὐαγγελική ἀλήθεια. Νά μυσταγωγηθοῦν στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Νά συζητήσουν θέματα πού  τά  ἀπασχολοῦν. Νά ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους. Νά καλλιεργήσουν τή χριστιανική φιλία. Νά χαροῦν τήν ἁγνή ψυχαγωγία. Νά μάθουν ν᾽ ἀγαποῦν τόν συνάνθρωπό τους.

   Κάποιοι ἀβασάνιστα καί ἐπιπόλαια ἀμφισβητοῦν τόν θεσμό τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, ἄν δέν τόν πολεμοῦν ἀνοιχτά. Ὅσοι ὅμως φοιτήσαμε σ᾽ αὐτά —καί εἴμαστε τόσοι πολλοί…— γνωρίζουμε ἐκ πείρας τήν ἀξία τους. Διατηροῦμε στίς καρδιές μας ὡραιότατες ἀναμνήσεις. Καί προπάντων, σ᾽ αὐτά ὀφείλουμε τό ὅτι γνωρίσαμε τόν Χριστό καί συνδεθήκαμε συνειδητά μέ τήν Ἐκκλησία Του.

* * *

   Ἀγαπητά μου παιδιά,

   Ξεκινοῦν καί πάλι οἱ συνάξεις τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων μας. Ὡς ἐπίσκοπός σας σᾶς προσκαλῶ νά τίς πλαισιώσετε. Νά φοιτήσετε στά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Μέ χαρά. Μέ ἐνθουσιασμό. Μέ τή βεβαιότητα ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ κοινή μητέρα ὅλων μας καί ἡ κατηχητική προσφορά της ἀληθινή εὐλογία γιά σᾶς τά παιδιά της.

   Φυσικά, ὅπως ὀφείλουμε νά προσέχουμε παντοῦ ἐξαιτίας τῆς ἀπειλῆς τοῦ Κορωνοϊοῦ, τό ἴδιο θά κάνουμε κι ἐδῶ στό Κατηχητικό. Προφυλάξεις, ἀποστάσεις, κανόνες ὑγιεινῆς. Παράλληλα ὅμως, ἐμπιστοσύνη στό Θεό καί θερμή προσευχή!

* * *

   Ἡ ἐπισκοπική μου εὐθύνη μέ ὑποχρεώνει ν᾽ ἀπευθυνθῶ καί στούς γονεῖς τῶν παιδιῶν μας.

   Στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, σᾶς παρακαλῶ νά παροτρύνετε τά παιδιά σας νά φοιτήσουν στό Κατηχητικό Σχολεῖο τῆς Ἐνορίας σας. Ὅλοι ἔχουμε εὐθύνη γιά τή χριστιανική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν μας. Ὅλοι ἔχουμε εὐθύνη σέ μιά κρίσιμη ἐποχή, ὅπως ἡ σημερινή, νά τά θωρακίσουμε πνευματικά. Ὅλοι ἔχουμε εὐθύνη νά σταθοῦμε στό πλευρό τους μέ πολλή ἀγάπη καί περισσή φροντίδα, ἐνθαρρύνοντάς τα νά πλησιάσουν τόν Κύριο Ἰησοῦ καί νά ἀναδειχθοῦν ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του.

   Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀπευθύνεται σέ ὅλους μας : «Ἀφῆστε τά παιδιά νά ἔρχονται σ᾽ ἐμένα. Μήν τά ἐμποδίζετε!» (Μάρκ. 10,14).

   Ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου εὔχομαι ὁ Κύριος νά φωτίζει ὅλους μας, μικρούς καί μεγάλους, ὥστε νά γνωρίζουμε τό θέλημά Του καί νά τό ἀκολουθοῦμε μέ ἀφοσίωση καί χαρά.

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

†  Ὁ Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ

Τα κατηχητικά σχολεία της ενορίας μας τελούν με την ευλογία και την σκέπη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κκ Συμεών.

Ο χώρος που γίνονται τα κατηχητικά μαθήματα είναι η αίθουσα αριστερά της εισόδου και η αίθουσα ψυχαγωγίας – εκδηλώσεων κάτωθι του Ιερού Ναού, ενώ πραγματοποιούνται διαφόρων ειδών αθλητικές εκδηλώσεις και αθλοπαιδιές στο προαύλιο του μουσικού σχολείου Αλίμου, που βρίσκεται παραπλεύρως του Ιερού Ναού.

Γονείς και κηδεμόνες σας καλούμε να γνωρίσετε από κοντά τα κατηχητικά σχολεία της ενορίας μας και να φέρετε τα παιδιά σας για να τους καλλιεργηθεί η εν Χριστώ ζωή, η αληθινή ζωή μακριά από την τρικυμία της εποχής μας. Είστε ευπρόσδεκτοι στον Ιερό Ναό για συζήτηση με τον εφημέριο και τους κατηχητές και για να γνωρίσετε τον τρόπο λειτουργίας του κατηχητικού μας σχολείου.