Τί ἀπέδωσε ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ

2021EranosAgapisAfisa 325x464

Σᾶς ἀνακοινώνουμε μέ χαρά ὅτι τό προϊόν τοῦ  Ἐράνου Ἀγάπης πού διεξήγαγε κι ἐφέτος ἡ Μητρόπολή μας, ἀνῆλθε στό ποσό τῶν 98.100,00 €.

   Παρά τίς οἰκονομικές δυσχέρειες πού πολλοί ἀδελφοί μας ἀντιμετωπίζουν, ἀλλά καί τίς δυσκολίες ἐξαιτίας τῆς πανδημίας, πού δέν ἐπέτρεψαν οἱ ἐθελόντριες κυρίες νά ἐπισκεφτοῦν τά σπίτια τους, ἡ ἀνταπόκρισή στήν ἔκκλησή μας ὑπῆρξε συγκινητική.

   Πρός τούς Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας, πού μέ ἐμπιστοσύνη συντρέχουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, ἐκφράζουμε τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας. Ὁ Κύριος νά χαρίζει σέ ὅλους πλούσιες τίς εὐλογίες Του.

   Τίς θερμές εὐχαριστίες μας ἐκφράζουμε καί πρός τούς Πατέρες καί Ὑπευθύνους τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων, καθώς καί σέ ὅλους ὅσοι βοήθησαν τόν Ἔρανο μέ ὁποιοδήποτε τρόπο ἐφέτος παρά τίς ἀντίξοες καί πρωτόγνωρες συνθῆκες.

   Ὁ καινούριος χρόνος πού περιμένουμε ἄς εἶναι εὐλογημένος γιά ὅλους μας.