Τα ημερολόγια της Ενορίας μας για το 2024

Τα ημερολόγια της Ενορίας μας για το 2024

Εκδόθηκαν και κυκλοφορούν τα ημερολόγια τοίχου της ενορίας μας για το σωτήριο έτος 2024.

Το εξώφυλλο κοσμείται από φωτογραφία του Ναού μας ενώ σε κάθε σελίδα για κάθε ημέρα υπάρχει μικρή αγιογραφία του εορτασζόμενου Αγίου της ημέρας και στην πίσω σελίδα σύντομος βίου του εκάστοτε Αγίου.

Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον Ιερό μας Ναό.

Τα έσοδα από την πώληση των ημερολογίων διατίθενται για τις ανάγκες του Ιερού μας Ναού.