Tό «ἄλλο καί τό περισσότερο» τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας

Αρχική / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ / Tό «ἄλλο καί τό περισσότερο» τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας
Tό «ἄλλο καί τό περισσότερο» τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας

Egk.Xrist.2017_2

                                                         Egk.Xrist.2017_1
 
 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἔφθασαν καί πάλι τά Χριστούγεννα! Κορυφαία ἑορτή γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί γιά ὁλόκληρη τή Χριστιανοσύνη. Ἀφορμή ὅμως πανηγυρισμῶν καί γιά ὁλόκληρο τόν κόσμο.
Στολισμοί, φωταγωγίες, μηνύματα, δηλώσεις καί πολλά ἄλλα ἀποτελοῦν κάθε χρόνο συνηθισμένα στοιχεῖα πού πλαισιώνουν τόν ἑορτασμό. Οἱ ἑόρτιες εὐχές παίρνουν καί δίνουν ἀνάμεσα σέ συγγενεῖς, φίλους καί γνωστούς. Εὐχετήριες κάρτες, τηλεφωνήματα, ἠλεκτρονικά μηνύματα, ὅλα ἐπιστρατεύονται γιά νά προφέρουν τό «Καλά Χριστούγεννα» καί τό «Χρόνια πολλά»!
Ἐκτός ἀπό τίς εὐχές, χριστουγεννιάτικος ἑορτασμός σημαίνει κίνηση τῆς ἀγορᾶς, ἀνταλλαγές δώρων, νυχτερινή διασκέδαση, πλούσιο φαγοπότι.
Καί ὅλα αὐτά γιατί; Μά, φυσικά, γιατί γεννήθηκε ὁ Χριστός! Ὁ Χριστός πού δέν ἀναφέρουμε κἄν τό ὄνομά Του. Ὁ Χριστός πού Τόν ἀγνοοῦμε προκλητικά. Ὁ Χριστός πού δέν ἔχει τήν παραμικρή θέση στίς καρδιές καί στή σκέψη μας. Ὁ Χριστός πού ἐπιβιώνει σάν γλυκό παραμύθι τῶν παιδικῶν μας χρόνων καί ὁ ἑορτασμός τῆς γέννησής Του ἀποτελεῖ εὐκαιρία νά ξεφύγουμε γιά λίγο ἀπό τή ρουτίνα τῆς καθημερινότητάς μας. Γιά τούς πολλούς, καθώς φαίνεται, δέν σημαίνει τίποτε ἄλλο, τίποτε περισσότερο. Σ᾽ αὐτό τό ἄλλο καί τό περισσότεροαἰσθάνεται τό χρέος του ὁ ἐπίσκοπός σας νά ἀναφερθεῖ σήμερα.
* * *
Χριστούγεννα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, σημαίνει ὅτι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔκλινε οὐρανούς καί κατέβηκε στή γῆ. Ἔγινε ἄνθρωπος. Προσέλαβε καί ἕνωσε μέ τή θεότητά Του τή δική μας ἀνθρώπινη φύση. Πῶς; «Ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου». Μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί στά σπλάχνα τῆς παρθένου Μαρίας. Μυστήριο μυστηρίων, πού ὅσο κι ἄν βασανίσουμε τή σκέψη μας δέν θά μπορέσουμε νά τό κατανοήσουμε. Μᾶς τό λέει μέ τρόπο ἐκστατικό ὁ ἱερός ὑμνογράφος : «Μυστήριον ξένον ὁρῶ καί παράδοξον…». Γεγονός μυστηριῶδες, ἐκπληκτικό καί θαυμαστό!
Ὁ Χριστός στή γῆ. Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἀνάμεσά μας! Γιά ποιό σκοπό; Μά γιά νά μᾶς σώσει! Τί σημαίνει αὐτό; Νά μᾶς προσφέρει τή δυνατότητα νά ζήσουμε ἐλευθερώνοντάς μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί τή φθορά. Νά μᾶς χαρίσει τή θεία υἱοθεσία, κάτι πού μᾶς στέρησε ἡ ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό. Νά μᾶς καταστήσει ἱκανούς νά πραγματοποιήσουμε τόν ὕψιστο προορισμό μας νά ὁμοιάσουμε μέ τόν Θεό!
* * *
Πῶς μπορεῖ νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος; Μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ πού Ἐκεῖνος ἵδρυσε καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό σῶμα Του καί τό ἐργαστήρι ἁγιασμοῦ καί μεταμορφώσεως τοῦ ἀνθρώπου. Καί στήν Ἐκκλησία, τήν κιβωτό τῆς σωτηρίας, μᾶς εἰσάγει ἡ ζωντανή πίστη στόν Χριστό καί τό βάπτισμά μας· «Ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσεται», μᾶς εἶπε (Μάρκ. 16,16).
Μέσα στήν Ἐκκλησία γινόμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ καί ἀδέλφια μεταξύ μας. Μέσα στήν Ἐκκλησία ἀξιωνόμαστε νά κοινωνοῦμε τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου. Μέσα στήν Ἐκκλησία γνωρίζουμε καί κατανοοῦμε τό εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας. Μέσα στήν Ἐκκλησία γευόμαστε τήν ἀγάπη, τή χαρά, τήν εἰρήνη, τά ἀτίμητα αὐτά δῶρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μέσα στήν Ἐκκλησία ἀξιωνόμαστε νά δοῦμε στό πρόσωπο τοῦ ἄλλου τόν ἀδελφό, τόν συνάνθρωπο, καί συναισθανόμαστε τό χρέος νά στεκόμαστε κοντά του μέ εἰλικρινῆ ἀγάπη καί μέ γνήσιο ἐνδιαφέρον.
Ἀλλά καί μέσα στήν Ἐκκλησία μποροῦμε νά γιορτάζουμε οἱ χριστιανοί ἀληθινά Χριστούγεννα.
Ἄν δέν ἐκκλησιαστοῦμε τί εἴδους Χριστούγεννα θά γιορτάσουμε;
Ἄν δέν κοινωνήσουμε τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου καί δέν ἑνωθοῦμε μαζί Του, πῶς θά καταλάβουμε ὅτι ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς ;
Ἄν δέν συμπονέσουμε τόν ἄλλο καί δέν μοιραστοῦμε μαζί του ἐν ἀγάπῃ τή χαρά τῆς ἑορτῆς, πῶς μποροῦμε ἐμεῖς αὐτάρεσκα νά χαιρόμαστε;
Ἄν τό γλυκό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἀπουσιάζει ἀπό τά χείλη καί τήν καρδιά μας, τότε τί νόημα ἔχουν τά μηνύματα, οἱ εὐχές καί οἱ πανηγυρισμοί γιά τή γέννησή Του;
* * *
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Τό χρέος μου ὡς ἐπισκόπου μέ ὤθησε νά σᾶς ἐπισημάνω τό ἄλλο καί τόπερισσότερο τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Καί ἡ πατρική ἀγάπη μου μέ παρακινεῖ νά εὐχηθῶ μέ ὅλη μου τήν καρδιά νά ζήσουμε ὅλοι μας αὐτό τόἄλλο καί τό περισσότερο τῆς μεγάλης ἑορτῆς.
ὁ Ἐπίσκοπός σας
† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ