Πρόγραμμα Μαρτίου 2021

Πρόγραμμα Μαρτίου 2021

Πρόγραμμα Μαρτίου 2021

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Ώρα 17:30:  Εσπερινός  

Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 –Ψυχοσάββατο

Ώρα 07:00 – 08:30:  Θ. Λειτουργία

Ώρα 18:00: Εσπερινός

Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 – Απόκρεω 

Ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

Ώρα 18:00: Εσπερινός

Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 – Αγ. Τεσσσαράκοντα Μαρτύρων

Ώρα 07:00- 09:00: Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021  

Ώρα 18:00: Εσπερινός

Σάββατο 13 Μαρτίου 2021– Ανακομιδή Λειψάνων Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως

Ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Ώρα 18:00: Εσπερινός

Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 -Τυρινής

Ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θ. Λειτουργία

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Ώρα 18:00: Κατανυκτικός Εσπερινός-Της Συγχωρήσεως

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 Αγ. Αλεξίου

Ώρα 18:30: Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Ώρα 07:00 – 9:00: Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Ώρα 17:00:  Επιμνημόσυνη Δέησις

Ώρα 19:00: Ακολουθία των Α’ Χαιρετισμών

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 – Θαύμα κολλύβων Αγ. Θεοδώρου

Ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Ώρα 18:00: Εσπερινός

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 – Της Ορθοδοξίας

Ώρα 07:00-10:00: Όρθρος- Θ. Λειτουργία

Ώρα 18:00: Κατανυκτικός Εσπερινός      

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Ώρα 18:00 : Εσπερινός

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 Ευαγγελισμός Θεοτόκου-Εθνική Παλιγγενεσία

Ώρα 07:00 -10:00: Όρθρος – Θ. Λειτουργία-Δοξολογία Εθνικής Εορτής

Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

Ώρα 07:00 – 09:00: Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία  

Ώρα 19:00: Ακολουθία των Β΄Χαιρετισμών

Σάββατο 27 Μαρτίου 2021

Ώρα 18:00 : Εσπερινός

Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 – Γρηγορίου Παλαμά

Ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θ. Λειτουργία 

Ώρα 18:00: Κατανυκτικός Εσπερινός

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Ώρα 18:30: Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Με την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα τελείται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη η Ακολουθία του Αποδείπνου στις 18:00.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Κάθε απόγευμα πριν και μετά την Ακολουθία του Αποδείπνου (κατόπιν συνεννοήσεως) .

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση καθημερινά από 08:00 (ή 07:00 εάν προηγείται Ακολουθία έως 12:00) και από 17:00 έως 19:00.