Πρόγραμμα Ιουνίου 2023

Πρόγραμμα Ιουνίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ιουνίου 2023

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

ώρα 18:00 : Εσπερινός -Μνημόνευση κολλύβων

Σάββατο 3 Ιουνίου 2023 – Ψυχοσάββατο

ώρα 7:00 – 9:00:  Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 19:00 : Εσπερινός

Κυριακή  4  Ιουνίου 2023 – Πεντηκοστής

ώρα 7:00 – 10:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

και εν συνεχεία ο Εσπερινός της Γονυκλισίας

Δευτέρα  5  Ιουνίου 2023  – Αγίου Πνεύματος 

ώρα 7:00 – 9:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Τετάρτη  7 Ιουνίου 2023

ώρα 19:00 : Εσπερινός

Πέμπτη  8 Ιουνίου 2023 – Αγ.Καλλιόπης

ώρα 7:00 -9:00 : Όρθρος -Θεία Λειτουργία

Σάββατο 10 Ιουνίου 2023

ώρα 19:00 : Εσπερινός

Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 -Των Αγίων Πάντων

ώρα 7:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 – Β’ ΄Ματθαίου

ώρα 7:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 19:00 : Εσπερινός

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 – Ιούδα του Θαδδαίου

ώρα 7:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

ώρα 19:00 : Εσπερινός

Σάββατο 24 Ιουνίου 2023 – Γενέθλιον του Προδρόμου

ώρα 7:00 – 9:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 19:00 : Εσπερινός

Κυριακή 25 Ιουνίου 2023 – Γ ‘Ματθαίου

ώρα 7:00 -10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023

ώρα 19:00 : Εσπερινός

Πἐμπτη 29 Ιουνίου 2023 – Πέτρου και Παύλου Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων

ώρα 7:00 – 9:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 19:00 : Εσπερινός

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 – Αγίων Αποστόλων 

ώρα 7:00 – 9:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 19:00 : Εσπερινός

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Κάθε απόγευμα πριν και μετά την Ακολουθία του Εσπερινού (κατόπιν συνεννοήσεως) .

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση καθημερινά από 08:00 (ή 07:00 εάν τελείται Ακολουθία) έως 12:00 και από 18:00 έως 20:00.