Πρόγραμμα Ιουνίου 2021

Πρόγραμμα Ιουνίου 2021

Πρόγραμμα  Ιουνίου 2021

Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

ώρα 19:00 Εσπερινός

Κυριακή  6 Ιουνίου 2021 – Του Τυφλού

ώρα 07:00 – 10:00  Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

ώρα 19:00 Εσπερινός

Τρίτη 8 Ιουνίου 2021- Αγ. Καλλιόπης

Ώρα 07:00 – 09:00 Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 19:00 Εσπερινός

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 – Απόδοσις του Πάσχα

ώρα 07:00 – 09:00  Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 18:30 Απόδοσις του Πάσχα

και εν συνεχεία Εσπερινός της Αναλήψεως

Πέμπτη  10 Ιουνίου 2021 – Της Αναλήψεως

ώρα 07:00 – 09:30  Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο 12 Ιουνίου 2021

ώρα 19:00 Εσπερινός

Κυριακή  13  Ιουνίου 2021 – Των Αγίων 318 Πατέρων

ώρα 7:00 – 10:00 Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Παρασκευή  18 Ιουνίου 2021

ώρα 18:30 Εσπερινός – Μνημόνευση κολλύβων

Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 –Ψυχοσάββατο – Αγ. Ιούδα του Θαδδαίου

ώρα 07:00 – 09:00  Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 19:00 Εσπερινός

Κυριακή 20 Ιουνίου 2021 -Της Πεντηκοστής

ώρα 7:00 – 10:00 Όρθρος – Θεία Λειτουργία

και εν συνεχεία ο Εσπερινός της Γονυκλισίας

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 -Του Αγίου Πνεύματος

ώρα 7:00 – 09:30 Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

ώρα 19:00 Εσπερινός

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 – Γενέθλιον του Προδρόμου

 ώρα 7:00 – 09:00 Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

ώρα 19:00 Εσπερινός

Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 – Αγίων Πάντων

Ώρα 7:00 – 09:00 Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

ώρα 19:00 Εσπερινός

Τρίτη  29 Ιουνίου 2021 – Πέτρου και Παύλου

ώρα 7:00 – 09:30 Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 19:00 Εσπερινός

Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 – Αγίων Αποστόλων 

ώρα 7:00 – 09:00 Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 19:00 Εσπερινός

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Κάθε απόγευμα πριν και μετά την Ακολουθία του Εσπερινού (κατόπιν συνεννοήσεως) .

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση καθημερινά από 08:00 (ή 07:00 εάν προηγείται Ακολουθία έως 12:00) και από 18:00 έως 20:00.