Πρόγραμμα Απριλίου 2021

Πρόγραμμα Απριλίου 2021

Πρόγραμμα Απριλίου 2021

Παρασκευή 2 Απριλίου 2021

Ώρα 07.00 – 09.00: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Ώρα 19.00: Ακολουθία Χαιρετισμών -Τρίτη Στάση Χαιρετισμών

Σάββατο 3 Απριλίου 2021

Ώρα 18:00 Εσπερινός

Κυριακή 4 Απριλίου 2021- Γ’ Νηστειών / Σταυροπροσκυνήσεως

Ώρα 07.00 – 10.00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Ώρα 18.00: Κατανυκτικός Εσπερινός

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021  

Ώρα 18.30: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 

Ώρα 07.00 – 09.00: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Ώρα 19.00: Ακολουθία Χαιρετισμών – Τέταρτη Στάση Χαιρετισμών

Σάββατο 10 Απριλίου 2021

Ώρα 18:00 Εσπερινός

Κυριακή 11 Απριλίου 2021- Δ’ Νηστειών / Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος

Ώρα 07.00 – 10.00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Ώρα 18.00: Κατανυκτικός Εσπερινός

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

Ώρα 18.00: Ακολουθία Μεγάλου Κανόνος

Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

Ώρα 07.00 – 09.00: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Ώρα 19.00: Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου

Σάββατο 17 Απριλίου 2021

Ώρα 18.00: Κατανυκτικός Εσπερινός

Κυριακή 18 Απριλίου 2021 – Ε’ Νηστειών / Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Ώρα 07.00 – 10.00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Ώρα 18.00: Κατανυκτικός Εσπερινός

Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

Ώρα 18.30: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Ώρα 07.00 – 09.00: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Ώρα 18.00: Κανών Αγ. Λαζάρου

Σάββατο 24 Απριλίου 2021 – Έγερσις του Λαζάρου

Ώρα 07.00 – 09.00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Ώρα 18.00: Κατανυκτικός Εσπερινός

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Κάθε απόγευμα πριν και μετά την Ακολουθία του Αποδείπνου (κατόπιν συνεννοήσεως).

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση καθημερινά από 08.00 (ή 07.00, εάν προηγείται Ακολουθία, έως 12.00) και από 17.00 έως 19.00.