Μνήμη του θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Χώναις της Φρυγίας

Μνήμη του θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Χώναις της Φρυγίας
Το θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χώναις (ή Κολασσαίς) 
Εικόνα στήν Ιερά Μονή τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου
στο νησί της Πάτμου. Ελλάδα

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ο Πρόλογος της Αχρίδος, Σεπτέμβριος, εκδ. Άθως, σ.55-56

Κοντά στην Ιεράπολη, στη Φρυγία, υπήρχε ένας τόπος ονόματι «Χώναι» και στο μέρος αυτό υπήρχε μια πηγή με νερό που θεράπευε ασθένειες. Για τον τόπο αυτό είχε προφητεύσει ο Από­στολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, όταν κήρυττε το Ευαγγέλιο στην Ιεράπολη της Φρυγίας, συνοδευόμενος από τον Φίλιππο. Τότε λοιπόν είχε πει ότι εκεί θα ανέβλυζε θαυματουργικά μια πηγή, που το νερό της θα θεράπευε πολλούς και επίσης ότι ο μέγας Αρχάγγελος του Θεού Μιχαήλ θα επισκεπτόταν αυτό το μέρος. Η προφητεία του Ευαγγελιστή, επιβεβαιώθηκε λίγα χρόνια αργότερα, όταν ανέβλυσε μέσα από τη γη μια πηγή και το νερό της έγινε πασίγνωστο για τη θαυματουργική δύναμή του.

Κάποιος ειδωλολάτρης στη Λαοδίκεια είχε μία κόρη μουγγή, γεγονός που του προξενούσε μεγάλη θλίψη. Σ’ αυτόν εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και του είπε να πάει την κόρη του στην πηγή, όπου θα έβρισκε τη θεραπεία. Ό πατέρας υπάκουσε αμέσως και έφερε την κοπέλα στην πηγή· εκεί συνάντησε πολλούς ανθρώπους  που επίσης είχαν προστρέξει για να γιατρευτούν από ποικίλα δεινά και ασθένειες. Όλοι αυτοί ήταν χριστιανοί. Τους ρώτησε ο πατέρας πώς θα ζητήσει θεραπεία για την κόρη του και οι χριστιανοί του είπαν: «Πρέπει να προσευχηθείς στον αρχάγγελο Μιχαήλ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Πράγματι ο άνθρωπος προσευχήθηκε, ύστερα έδωσε στην κόρη του να πιει από το νερό της πηγής και το κορίτσι άρχισε να μιλά! Ο ειδωλολάτρης πατέρας, η κόρη και όλοι οι οικιακοί τους βαπτίστηκαν. Μάλιστα αυτός έκτισε πάνω από την πηγή εκκλησία, αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Πολλά χρόνια αργότερα ένας νέος, ονόματι Άρχιππος, εγκαταστάθηκε στην περιοχή και ζούσε ασκητικά, νηστεύων και προσευχόμενος. Οι ειδωλολάτρες έκαναν πολλά κακά πράγματα εναντίον του, καθώς τους ενοχλούσε το γεγονός ότι ο άγιος τόπος των χριστιανών ανέδινε τέτοια πνευματική δύναμη που είλκυε πλήθη ανθρώπων. Η μοχθηρία των ειδωλολατρών τους έκανε να εκτρέψουν προς τα εκεί τη ροή ενός παραπλήσιου ποτάμιου, με σκοπό να πλημμυρίσει ο τόπος συμπαρασύροντας την εκκλησία και την πηγή. Όμως, δι’ ευχών του Αρχίππου, επενέβη ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο οποίος ήλθε και τρύπησε τον βράχο δίπλα στην εκκλησία και τα νερά του ποταμού παραδόξως χύθηκαν μέσα στο ρήγμα.

Έτσι διασώθηκε ο τόπος και ονομάστηκε «Χώναι», επειδή χάρη στο θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ τα νερά χώθηκαν εκεί, στο άνοιγμα του βράχου. Εκεί ασκήθηκε ο άγιος Άρχιππος, μέχρι την ηλικία των εβδομήντα ετών, οπότε αναπαύθηκε ειρηνικά εν Κυρίω.