Μήνυμα του Μητροπολίτη μας για τη νέα σχολική χρονιά

Φέτος, παραμονή τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ξεκίνησε ἡ νέα σχολική χρονιά.

   Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών καί οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἐνοριῶν μας μετέβησαν στά Σχολεῖα τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας μας καί τέλεσαν τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό.

   Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες ὁ Σεβασμ. ἀπηύθυνε τό ἀκόλουθο μήνυμα :

   Ἀγαπητά μου Παιδιά,

   Πέρασαν καί φέτος οἱ θερινές διακοπές. Σήμερα βρισκόμαστε στό κατώφλι τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς.

   Δυστυχῶς, κι ἐφέτος ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ συνεχίζεται καί δημιουργεῖ δυσκολίες παντοῦ. Ἀκόμη καί στά Σχολεῖα. Ὁ στόχος ὅμως γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσης, τή διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα σας καί τή συγκρότηση τῆς προσωπικότητάς σας δέν ἀλλάζει.

   Ἡ σχολική χρονιά ξεκινᾶ σήμερα μέ τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι παρακαλοῦμε τόν Θεό

   ● Νά μᾶς εὐλογήσει.
   ● Νά σταθεῖ στό πλευρό ὅλων μας.
  ● Νά φωτίσει καί νά ἐνισχύσει ὁλόκληρη τήν Ἐκπαιδευτική κοινότητα : καθηγητές, δασκάλους, μαθήτριες, μαθητές.
   ● Νά ἔχετε προθυμία, ἐπιμέλεια καί ζῆλο στά μαθήματά σας.

   Μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις μποροῦμε νά προσβλέπουμε στήν προσωπική ἐπιτυχία ἀλλά καί στήν προκοπή ὁλόκληρης τῆς πατρίδος μας.

   Μέ ὅλη μου τήν καρδιά εὔχομαι τό νέο σχολικό ἔτος νά εἶναι εὐλογημένο καί δημιουργικό.

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη
ὁ Επίσκοπός σας

†  Ὁ Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ