Μαθηματα Αγιογραφίας στο Ναό μας

Μαθηματα Αγιογραφίας στο Ναό μας

ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ἀπό Δευτέρα 4 Ὀκτωβρίου ἄρχεται ὁ νέος κύκλος μαθημάτων
Ἁγιογραφίας τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, τά ὁποῖα διοργανώνονται κατ’ ἔτος
μέ σκοπό τήν πνευματική καλλιέργεια τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μέσῳ τῆς θεόπνευστης τέχνης τῆς εἰκονογραφίας.

Τά μαθήματα θά διεξάγονται στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κάθε Δευτέρα στίς 5.00 μ.μ.

Διδάσκων: κ. Λυμπερόπουλος Γιαννούλης, Καθηγητής Θεολογίας – Ἁγιογραφίας

Γιά περαιτέρω πληροφορίες δύνασθε νά ἀπευθύνεστε στήν ὑπεύθυνη
ἐγγραφῶν κ. Βαρβαρήγου Ἐλευθερία (τηλ. 6947828670)

καί στόν Ἱερό Ναό (τηλ. 210 9958357).