Καλή Σχολική Χρονιά!

Καλή Σχολική Χρονιά!
dav

Στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε τό ἀκόλουθο μήνυμα :

   «Ἄνοιξαν καί πάλι οἱ πόρτες τῶν Σχολείων σας. Εἶναι ἡ πρώτη ἡμέρα μετά τίς καλοκαιρινές διακοπές. Τό ξεκίνημα τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους. Ἑνός ἔτους πού ὑποχρεώνει ὅλους μας, τόν ἁπανταχοῦ ἑλληνισμό, νά στοχαστοῦμε πάνω στήν τραγωδία τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς τοῦ 1922 καί νά τιμήσουμε τά πολλά θύματά της, καθώς ἐφέτος συμπληρώνονται ἑκατό χρόνια ἀπό τότε.

   Τό ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ἀρχίζει μέ τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ. Δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μιά καλή συνήθεια, ὁδηγία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἤ ἀπόφαση τῶν καθηγητῶν/δασκάλων σας. Εἶναι μιά πράξη ἱερή, πού σημαίνει ὅτι στό ξεκίνημα τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους ἐπικαλούμαστε τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα μας. Ἐκεῖνος, ὁ παντοδύναμος Κύριος, νά εὐλογήσει τήν ἔναρξη τῆς σχολικῆς περιόδου. Νά φωτίζει τούς καθηγητές/δασκάλους μας. Νά φωτίζει καί σᾶς τά παιδιά μας στό ἀγώνα πού ἀναλαμβάνετε γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσης καί τήν καλλιέργεια τῆς προσωπικότητάς σας. Νά ἔχετε ὅλοι σας ὑγεία, δυνάμεις καί ζῆλο γιά δουλειά καί προκοπή.

   Τίποτε στή ζωή μας, παιδιά μου, δέν μποροῦμε νά πετύχουμε χωρίς νά προσπαθήσουμε. Χωρίς νά κουραστοῦμε. Χωρίς νά δουλέψουμε ἐπίμονα καί μεθοδικά. Αὐτό ἰσχύει καί γιά τή φοίτησή σας στό Σχολεῖο.

   Μέ τίς σκέψεις αὐτές εὔχομαι σέ ὅλους σας —στούς σεβαστούς καθηγητές/δασκάλους σας, στούς προσφιλεῖς γονεῖς σας καί σέ σᾶς τά ἀγαπητά μας παιδιά— νά εἶναι καλή καί δημιουργική ἡ νέα σχολική χρονιά. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς νά σᾶς εὐλογεῖ!»

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη

ὁ Επίσκοπός σας
†  Ὁ Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ