Ημερολόγια Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης: 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή

2022Hmerologio250x416

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἐκδόθηκαν τά νέα ἡμερολόγια «Τσέπης» καί «Τοίχου» τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τό ἔτος 2022.

   Ἤδη βρίσκονται στίς Ἐνορίες μας καί διατίθενται στούς πιστούς. Τό ἡμερολόγιο «Tσέπης» εἶναι ἀφιερωμένο στούς Ἁγίους τῆς Σμύρνης ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως ἑκατό ἐτῶν ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή.

   Ἀκολουθεῖ τό κείμενο τῆς «Ἀφιέρωσης» τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

   «Συμπληρώνονται φέτος ἑκατό χρόνια ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή τοῦ 1922, μιά ἐπέτειος θλίψης καί πόνου γιά τόν Ἑλληνισμό ὅπου γῆς κι ἄν βρίσκεται. Ἰδιαιτέρως ὅμως γιά τούς Ἕλληνες μέ ρίζες προσφυγικές, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν σέ πόλεις καί χωριά τῆς πατρίδας μας, πού συνδέονται στενά μέ τίς ἀλησμόνητες πατρίδες τῆς Μικρασιατικῆς γῆς.

   Μιά τέτοια πόλη εἶναι καί ἡ δική μας, ἡ Νέα Σμύρνη. Κατοικήθηκε, συγκροτήθηκε καί ἀναπτύχθηκε ἀπό πρόσφυγες πού ἦρθαν ἀπό τήν ἀλησμόνητη καί πολύκλαυστη Σμύρνη καί τή γῆ τῆς Ἰωνίας εὐρύτερα. Τήν ὀνόμασαν Νέα Σμύρνη γιατί θέλησαν νά ἀποτελεῖ προέκταση καί συνέχεια τῆς παλαιᾶς μικρασιατικῆς Σμύρνης, τῆς ἀγαπημένης τους πατρίδας, πού τό μίσος καί ὁ φανατισμός τῶν Νεοτούρκων πυρπόλησε καί κατέστρεψε καί πού οἱ ἴδιοι —ὅσοι ἐπέζησαν— ὑποχρεώθηκαν ὑπό τραγικές συνθῆκες νά τήν ἐγκαταλείψουν καί νά ἔρθουν ὡς πρόσφυγες στήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα.

* * *

   Ἐγκαταστάθηκαν στήν περιοχή πού καταλαμβάνει ἡ πόλη μας σήμερα. Καί μέ τή δημιουργική τους πνοή, τήν ἐργατικότητα καί τούς κόπους τους δημιούργησαν σιγά-σιγά μιά καινούργια πόλη. Μιά πόλη πού ὄχι μόνο τό ὄνομά της ἀλλά τά πάντα φρόντισαν νά τούς θυμίζει τήν παλαιά πατρίδα τους, τήν πανέμορφη καί ξακουστή Σμύρνη. Οἱ ἐκκλησίες, τά σχολεῖα, τά διάφορα σωματεῖα, οἱ πλατεῖες, οἱ δρόμοι, ὅλα ἔχουν τήν ἀναφορά τους στήν ἀρχική τους πατρίδα.

   Ἐπίκεντρο καί ἱερό σύμβολο τῆς πόλης ὁ ναός τῆς ἁγίας Φωτεινῆς, ὄχι μόνο γιά νά τούς θυμίζει τόν φημισμένο Μητροπολιτικό Ναό τους μέ τό μοναδικό καί περίλαμπρο καμπαναριό του πού ἡ τουρκική βαρβαρότητα ἀφάνισε, ἀλλά καί γιά νά ἀποτελεῖ τό πνευματικό καταφύγιό τους. Ἐκεῖ νά λατρεύουν τόν ἀληθινό Θεό καί νά ἐπικαλοῦνται τίς πρεσβεῖες τῆς προστάτιδός τους ἁγίας Φωτεινῆς.

   Ἡ πόλη μας μαζί καί μέ ἄλλους γειτονικούς δήμους τό 1974 ἀξιώθηκε νά καταστεῖ ξεχωριστή Μητρόπολη, καί ὁ ναός τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Καθεδρικός Ναός τῆς πόλεως μέ τό καινούργιο κωδωνοστάσιο δίπλα της, πανομοιότυπο ἀντίγραφο τοῦ καμπαναριοῦ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς παλαιᾶς Σμύρνης.

* * *

   Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας μέ περίσκεψη καί ψυχική ὀδύνη προσεγγίζει τήν ἑκατοστή ἐπέτειο ἀπό τήν τραγική καταστροφή τῆς Σμύρνης καί τόν ξεριζωμό τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τίς πατρογονικές του ἑστίες.

   Καθώς τά χρόνια περνοῦν, οἱ πρόσφυγες πατέρες μας ἔφυγαν ἀπό τήν παρούσα ζωή, οἱ μνῆμες ξεθωριάζουν καί οἱ πνευματικές ρίζες τῆς πόλεώς μας λησμονιοῦνται ἀπό τούς νεωτέρους ἤ ἀγνοοῦνται ἀπό ὅσους στή συνέχεια ἐπέλεξαν νά ἐγκατασταθοῦν στήν πόλη μας, ἡ ἑκατοστή αὐτή ἐπέτειος θά ἔδει νά ἀποτελέσει εὐκαιρία ἀναστοχασμοῦ καί πνευματικῆς ἀφύπνισης. Καί αὐτό θά ἐπιδιώξει ἡ τοπική μας Ἐκκλησία κατά τή διάρκεια τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους.

* * *

   Οἱ χριστιανικές ρίζες τῆς Σμύρνης ἦταν πολύ βαθειές: ἀνάγονταν στούς ἀποστολικούς χρόνους. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ ἀπόστολος καί εὐαγγελιστής Ἰωάννης στήν Ἀποκάλυψή του ἀπευθυνόμενος πρός τίς ἐφτά Ἐκκλησίες «ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ» περιλαμβάνει καί τήν Ἐκκλησία τῆς Σμύρνης (Ἀποκ. 2, 8-11).

   Μάρτυρες τῆς πίστεως μέ κορυφαῖο τόν ἅγιο Πολύκαρπο ἀνεδείχθησαν κατά τούς χρόνους τῶν διωγμῶν. Ἁγίους καί μάρτυρες ὅμως ἀνέδειξε ἡ ἀνθούσα Ἐκκλησία τῆς Σμύρνης καθ᾽ ὅλη τήν ἱστορική της πορεία ἰδιαιτέρως κατά τίς ὧρες τῶν μεγάλων δοκιμασιῶν πού πέρασε ἡ περιάκουστη πόλη. Στούς σκοτεινούς χρόνους τῆς δουλείας τά χώματα τῆς Σμύρνης ἔβαψαν τά αἵματα τῶν νεομαρτύρων, γνωστῶν καί ἀγνώστων. Καί τή μαρτυρική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σμυρναίων ἐπισφράγισε μέ τή θυσία του ὁ τελευταῖος ἐπίσκοπός της, ὁ μαρτυρικός Μητροπολίτης Χρυσόστομος.

   Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἡ Ἐκκλησία τῆς Νέας Σμύρνης, μέ ἀφορμή τήν τραγική ἐπέτειο τῶν ἑκατό χρόνων ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή ἀφιερώνει τό ἡμερολόγιό της τοῦ 2022 στούς Ἁγίους τῆς Σμύρνης πού μέ τούς ἱδρῶτες τῆς ἀσκήσεως καί μέ τά αἵματα τοῦ μαρτυρίου της πότισαν τά χώματα τῆς πολύκλαυστης πόλεως. Ὀλίγων γνωρίζουμε τά ὀνόματα καί τό μαρτύριό τους. Τῶν πολλῶν καί ἀγνώστων σ᾽ ἐμᾶς τά γνωρίζει ὁ ζῶν καί ἀληθινός Θεός στόν Ὁποῖο ἔμειναν πιστοί «ἄχρι θανάτου» καί ἔλαβαν «τόν στέφανον τῆς ζωῆς».