Ημερολόγια 2023

Ημερολόγια 2023

Εκδόθηκαν τα καλαίσθητα ημερολόγια τοίχου για το 2023 του Ιερού μας Ναού.

Για κάθε ημέρα του εκάστοτε μήνα υπάρχει η εικόνα του αντίστοιχου Αγίου και στην πίσω όψη κάθε μήνα αντίστοιχο σύντομο κείμενο του βίου του Αγίου κάθε ημέρας.

Τα ημερολόγια μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον Ιερό μας Ναό και διατίθενται για τα έργα του Ιερού μας Ναού.