Καλή και Ευλογημένη Χρονιά

Πρωτοχρονιά 2022

Ἀγαπητοί μας ἐνορίτες, χρόνια πολλά!

Ὑποδεχόμαστε μέ τή δέουσα εὐγνωμοσύνη τό νέο ἔτος 2022, μέ τήν εὐχή ὁ Φιλάνθρωπος Θεός, «ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος», νά μᾶς ἀξιώνει ὥστε νά τό διάγουμε μέ ὑγεία καί εἰρήνη.

Ὁ νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου μας ἄς ἀποτελέσει τήν ἀφετηρία μιᾶς νέας, περισσότερο χριστιανικῆς ζωῆς, ἡ ὁποία θά ἔχει ὡς ἐπίκεντρο τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον γιά τόν συνάνθρωπο καί ὡς πηγή ἐλπίδας καί καταφυγή τήν Ἐκκλησία καί τά Ἱερά της Μυστήρια.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κεντικελένης