Ευχαριστήρια Ανακοίνωση

Ευχαριστήρια Ανακοίνωση

Μέ ἰδιαίτερη χαρά σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι τό προϊόν τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης πού διεξήγαγε ἡ Μητρόπολή μας ἀπό 3 ἕως καί 17 Δεκεμβρίου ἀνῆλθε στό ποσό τῶν 115.790,00 €.

   Εἶναι συγκινητικό ὅτι, παρά τήν οἰκονομική κρίση καί τό διαρκῶς αὐξανόμενο κόστος ζωῆς, πού ἐπηρεάζουν ἀναπόφευκτα ὅλους μας, οἱ χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας ἀνταποκρίθηκαν μέ προθυμία καί ἐμπιστοσύνη γιά μιά ἀκόμη φορά.

   Πρός ὅλους αὐτούς τούς ἀδελφούς μας, πού συντρέχουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, ἐκφράζουμε τίς θερμές εὐχαριστίες μας. Ὁ Κύριος νά τούς εὐλογεῖ καί νά χαρίζει πλούσια τά πνευματικά καί τά ὑλικά ἀγαθά Του.

   Ἐπίσης, θερμά εὐχαριστοῦμε τούς Πατέρες καί Ὑπευθύνους τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων, καθώς ἐπίσης καί τίς ἀκούραστες κυρίες τῶν Ἐνοριῶν μας, οἱ ὁποῖες κάθε χρόνο μέ ζῆλο καί πολλή προθυμία ἐργάζονται γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης.

   Εὐχόμαστε ὁ Κύριός μας  Ἰησοῦς Χριστός νά χαρίζει πλούσια τήν εὐλογία Του στίς ἴδιες καί τίς οἰκογένειές τους.