Άνοιξε την πόρτα στην Αγάπη- Έρανος Αγάπης 2023!

Άνοιξε την πόρτα στην Αγάπη- Έρανος Αγάπης 2023!

Ἐνόψει τοῦ  Ἐράνου  Ἀγάπης πού θά διεξαχθεῖ στή Μητρόπολή μας ἀπό τίς 3 μέχρι καί τίς 17 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἀπευθυνόμενος πρός τόν  Ἱερό Κλῆρο καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ἀπέστειλε στίς  Ἐνορίες μας τήν ἀκόλουθη  Ἐγκύκλιο :

 *

    «Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

   Ἐδῶ καί χρόνια ὁ πλανήτης μας βρίσκεται στή δίνη πολλαπλῶν καί διαδοχικῶν κρίσεων (οἰκονομικῆς, ὑγειονομικῆς, ἐνεργειακῆς, γεωπολιτικῆς). Δυστυχῶς, στήν ἁλυσίδα αὐτή τῶν κρίσεων προστέθηκε πρίν ἀπό λίγες ἑβδομάδες καί ὁ κρίκος τοῦ πολέμου μεταξύ Χαμάς καί Ἰσραήλ. Ἕνας πόλεμος πού συνεχίζεται ἀφήνοντας συνεχῶς πίσω του χιλιάδες νεκρούς, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλά μικρά παιδιά.

   Παρόλα αὐτά, ὁ χρόνος τρέχει. Ὁ καιρός περνᾶ γρήγορα. Ἡ μία μέρα διαδέχεται τήν ἄλλη. Σέ ἕνα μήνα, περίπου, θά ἑορτάσουμε τή μεγάλη δεσποτική Ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης, τή Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας. Τή «μητρόπολη τῶν ἑορτῶν», ὅπως τήν ὀνομάζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

   Ἡ Θεία Ἐνανθρώπηση ἀποτελεῖ «μέγα καί παράδοξον μυστήριον». «Εἶναι μεγάλο τό μυστήριο πού μᾶς ἀποκαλύφθηκε: Ὁ Θεός φανερώθηκε ὡς ἄνθρωπος», ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Α’ Τιμ. 3,16). Ὁ Κύριος Ἰησοῦς γεννιέται ἀπό τήν Παρθένο Μαρία. Γίνεται ἄνθρωπος γιά νά προσφέρει σέ ὅλους μας τήν ὕψιστη καί μοναδική εὐεργεσία. Γιά νά προσφέρει στόν κόσμο αὐτό πού δέν μποροῦσε νά προσφέρει κανείς ἄλλος. Ὁ Χριστός μέ τήν κάθοδό Του ἀπό τόν Οὐρανό στή γῆ μᾶς λύτρωσε ἀπό τήν ἁμαρτία. Μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τήν τυραννία τοῦ διαβόλου. Μᾶς ἔσωσε ἀπό τόν πνευματικό θάνατο, πού εἶναι ὁ χωρισμός μας ἀπό τόν Θεό.

* * *

   Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς ἡ γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Εὐαγγελιστής τῆς Ἀγάπης Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ἀναφέρει: «Ἔτσι ἀποδείχθηκε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς: Ἀπέστειλε τόν Υἱό Του τόν Μονογενῆ στόν κόσμο γιά νά μᾶς χαρίσει τή νέα ζωή» (Α’ Ἰω. 4,9).

   Δέν ἀρκεῖ, ὅμως, μόνο νά ὁμολογοῦμε τήν ἀλήθεια πώς ὁ Χριστός ἀπό ἄπειρη ἀγάπη ἔγινε γιά μᾶς ἄνθρωπος. Ἀποτελεῖ χρέος ὅλων μας νά δείχνουμε καρδιακά καί ἔμπρακτα τήν ἀγάπη μας πρός τούς ἄλλους. Λέει ὁ Χριστός: «Αὐτή εἶναι ἡ δική μου ἐντολή: νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν ἄλλο ὅπως ἐγώ σᾶς ἀγάπησα» (Ἰω. 15,12). «Ὅπως ψυχή χωρίς τό σῶμα δέν καθιστᾶ κάποιον ἄνθρωπο, οὔτε καί σῶμα χωρίς ψυχή· ἔτσι οὔτε μπορεῖς νά λές ὅτι ἀγαπᾶς τόν Θεό, ὅταν δέν ἔχεις πρῶτα ἀγάπη πρός τόν πλησίον», παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασακηνός.

   Αὐτή ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἀγκαλιάζει κυρίως τούς συνανθρώπους μας πού ὑποφέρουν ἀπό τίς ποικίλες δοκιμασίες τῆς ζωῆς.

* * *

   Τό χρέος αὐτό τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης πρός τούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας ὑπηρετεῖ καί ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ πού κάθε χρόνο διοργανώνει, ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, καί ἡ Μητρόπολή μας.

   Ἔτσι, λοιπόν, ἐνοριακά συνεργεῖα ἐθελοντριῶν κυριῶν θά σᾶς ἐπισκεφθοῦν ἀπό τίς 3 μέχρι καί τίς 17 Δεκεμβρίου. Εἶναι βέβαιο πώς οἱ συνέπειες τῶν πολλαπλῶν κρίσεων, ὅπως εἶναι τελευταῖα καί ἡ ἀκρίβεια, μᾶς ταλαιπωροῦν καί σέ προσωπικό καί σέ οἰκογενειακό ἐπίπεδο. Ὡστόσο, δέν πρέπει νά μᾶς ἀποθαρρύνουν. Μήν ξεχνᾶμε πώς ὑπάρχουν συνάνθρωποί μας πού ὑποφέρουν πολύ περισσότερο ἀπό ἐμᾶς. Πού βρίσκονται σέ πιό δύσκολη κατάσταση. Καί καθώς ὅλοι καταφεύγουν εἴτε στήν Ἐνορία εἴτε στή Μητρόπολη, ὀφείλουμε νά τούς συμπαρασταθοῦμε.

   Τό προϊόν τοῦ  Ἐράνου, ὅπως γνωρίζετε, καί ὅπως ἀναφέρεται καί στό ἔντυπο «Μαρτυρία Ἀγάπης», τό ὁποῖο παίρνετε στά χέρια σας κάθε χρόνο, καλύπτει τίς ἀνάγκες τῶν Ἱδρυμάτων μας, τῶν συσσιτίων τῶν Ἐνοριῶν μας, τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν, τῶν ἀπόρων, τῶν φοιτητῶν μας πού χρειάζονται ἕνα χρηματικό βοήθημα γιά τίς σπουδές τους ἀλλά καί πολλές ἄλλες.

* * *

   Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, πού ἀπό ἀγάπη ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο, νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς ἀξιώσει νά ἑορτάσετε τό ἅγιο Δωδεκαήμερο ἀληθινά χαρούμενοι καί εὐτυχισμένοι».

Μέ πατρική ἀγάπη καί θερμές εὐχές
ὁ Ἐπίσκοπός σας

†  Ὁ  Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ