Ανακοινωθέν για τις τρέ­χου­σες ε­ξε­λί­ξεις και τα φλέ­γοντα ζη­τή­ματα της Πα­τρί­δος μας

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αίσθημα ευθύνης ενώπιον του Θεού και της εκκλησιαστικής κοινότητος, κατά τη συνεδρίαση Αυτής της 7ης Οκτωβρίου 2022, ασχολήθηκε επισταμένως και με τις τρέχουσες εξελίξεις και τα φλέγοντα ζητήματα της Πατρίδος μας.

Κατ’ αρχάς η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας αισθάνεται την υποχρέωση να ενώσει τη φωνή της με την Πολιτεία και σύμπαντα τον Ελληνικό Λαό, διαμαρτυρόμενη για τις συνεχιζόμενες απειλές της γείτονος χώρας εναντίον της Ελλάδος και του Λαού μας, καθώς και τις ανυπόστατες αμφισβητήσεις της εδαφικής κυριαρχίας μας. Απευθύνει ευ-λογίες προς τους κατοίκους της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου, που αποτελούν τα σύνορα προς Ανατολάς της Πατρίδος μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και ιδιαιτέρως στρέφει τη σκέψη της με ευγνωμοσύνη προς τους Κυβερνήτες και τα Πληρώματα των σκαφών του Λιμενικού Σώματος και τους Συνοριοφύλακες της Θράκης.
Επιπλέον, εκφράζει την οδύνη της για την εργαλειοποίηση του προσφυγικού δράματος, την αύξηση και την εκμετάλλευση των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα, τον μη σεβασμό των διεθνών συνθηκών, με αποτέλεσμα τη μετατροπή του Αιγαίου σε πέλαγος-νεκροταφείο, αντί να είναι πέλαγος ειρήνης και συμφιλίωσης των Λαών. Εκ βαθέων εύχεται να μην επαναληφθούν παρόμοια γεγονότα και να επικρατήσει η αγάπη, η ειρήνη και η δικαιοσύνη μεταξύ των Λαών.

Παράλληλα η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας συζήτησε σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης ενεργειακής και επισιτιστικής κρίσεως, η οποία διαφαίνεται στον ορίζοντα και αποτελεί μία νέα πρόκληση, που η ανθρωπότητα αλλά και η πατρίδα μας θα κληθεί να δια-χειριστεί και να αντιμετωπίσει με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες για τους συνανθρώπους μας, στην προσπάθεια της οποίας η Εκκλησία θα συνεισφέρει και πάλι «όση Αυτή δύναμις».

Και ενώ τα διεθνή και εθνικά προβλήματα απαιτούν καίριες και άμεσες απαντήσεις, τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας δεν μπορούν να παραθεωρήσουν τα αυξανόμενα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, διά της οποίας συνήθως πλήττεται το πρόσωπο της γυναίκας, και τα οποία φαινόμενα διασαλεύουν τα θεμέλια του κοινωνικού ιστού, ούτε να κωφεύσουν στις αγωνιώδεις εκκλήσεις των υγειονομικών σε αναστολή, για επιστροφή στην υπηρεσία τους, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, για τη συνέχιση της προσφοράς τους στον χώρο της υγείας.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει την αγωνία της για τις μελλοντικές εξελίξεις και την οδύνη της για τα θύματα κηρυγμένων και ακηρύκτων πολέμων. Κυρίως, όμως, επαγρυπνεί ως στοργική μητέρα όλων και εργάζεται αόκνως, ώστε να συμβάλλει, στο μερίδιο που της αναλογεί, στη διαχείριση, αντιμετώπιση και επίλυση των προανα-φερθέντων φλεγόντων ζητημάτων με ψυχραιμία, νηφαλι-ότητα, αποτελεσματικότητα και κυρίως με σεβασμό και ευθύνη προς το ανθρώπινο πρόσωπο, ως εικόνα του Θεού.

Τέλος, καλούμε πατρικώς τον ευσεβή Λαό μας σε προσευχή προς τον Άρχοντα της Ειρήνης, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε να σηκώσουμε όλοι μαζί το βάρος των δυσκολιών και εν τέλει να παραμείνουμε ακέραιοι και ειρηνικοί.

Ας εμπιστευθούμε όλοι το έλεος και την πρόνοια του Θεού, ώστε να διέλθουμε σώοι και αβλαβείς από κάθε δοκιμασία, και να αξιωθούμε της μετοχής στο σωτήριο γεγονός της Αναστάσεως, «ἵνα ζωήν ἔχωμεν καί περισσόν ἔχω-μεν» (Ιω. 10,10).

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος