Ανακοίνωση για τις Ακολουθίες των Χαιρετισμών

Ανακοίνωση για τις Ακολουθίες των Χαιρετισμών

Ανακοίνωση

Στον Ιερό μας Ναό τελούνται

2 Ακολουθίες Χαιρετισμών:

Ώρα 17:00: 1η Ακολουθία Χαιρετισμών

Ώρα 19:00: 2η Ακολουθία Χαιρετισμών