ΆΓΙΟΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: Νέο βιβλίο του Μητροπολίτη μας

ΆΓΙΟΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: Νέο βιβλίο του Μητροπολίτη μας

Ὑπό τόν τίτλο ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ καί ἀφιερωμένο «εἰς μνημόσυνον αἰώνιον τῶν θυμάτων τῆς Καταστροφῆς τῆς ἀλησμόνητης Σμύρνης», κυκλοφορήθηκε τό νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Συμεών.

   Τό βιβλίο ἐκδόθηκε μέ ἀφορμή τήν εὐφρόσυνη ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως πεντηκονταετίας ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (1974-2024), σέ συνεργασία μέ τίς Ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ».

Ἀποτελεῖται ἀπό διακόσιες σελίδες καί περιλαμβάνει στό πρῶτο μέρος (Μάρτυρες τῶν πρώτων αἰώνων, σσ. 13-67 ) τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης καί τό Μαρτύριο τοῦ ἁγίου Πιονίου, πρεσβυτέρου τῆς ἐν Σμύρνῃ Ἐκκλησίας καί τῶν σύν αὐτῷ.

   Τό δεύτερο μέρος (Νεομάρτυρες σσ. 69-200 ) περιλαμβάνει τούς βίους ἐννέα νεομαρτύρων πού ὑπέστησαν μαρτυρικό θάνατο στή Σμύρνη. Ἀκολουθοῦν σύντομος βίος τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε’, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, πού ἀπό Μητροπολίτης Σμύρνης ἀνῆλθε στόν πατριαρχικό θρόνο καί ὁ βίος τοῦ τελευταίου Μητροπολίτου Σμύρνης ἁγίου ἱερομάρτυρος Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος μέ τό φρικτό μαρτυρικό τέλος του ἐπισφράγισε τή μαρτυρική παράδοση τῆς ἀλησμόνητης μικριασιατικῆς πόλεως.

   Τό ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου κοσμεῖ ἐπιχρωματισμένη κάρτα τοῦ μεγαλοπρεποῦς κωδωνοστασίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Ἀγίας Φωτεινῆς Σμύρνης, ἐνῶ στίς ἐσωτερικές σελίδες τοῦ βιβλίου παρατίθενται εἰκόνες ὅλων τῶν Ἁγίων πού βιογραφοῦνται. Οἱ εἰκόνες προέρχονται ἀπό τό Παρεκκλήσιο τοῦ νεοδμήτου Ἐπισκοπείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο ἱστόρησε ὁ ἁγιογράφος Ἠλίας Κάντζας (2023).

   Στόν Πρόλογό του ὁ Σεβασμιώτατος ἐξαίρει τόν πνευματικό σύνδεσμο τῆς Νέας Σμύρνης μέ τήν ὁμώνυμη παλαιά καί ἔνδοξη μικρασιατική πόλη καί ἐκφράζει τήν εὐχή, ἡ θεοφιλής ζωή καί ἡ ἄθληση τῶν Ἁγίων τῆς Σμύρνης «νά ἐμπνέουν τή ζωή ὅλων μας τῶν συγχρόνων χριστιανῶν τῆς Νέας Σμύρνης καί οἱ πρεσβεῖες τους ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Κυρίου νά μᾶς διαφυλάσσουν ἀπό κάθε κακό».