Ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης

Αρχική / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / Ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης
Ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης

Ἀπό τήν Κυριακή 8 Δεκεμβρίου καί γιά μία ἑβδομάδα θά διεξαχθεῖ κι ἐφέτος ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.

   Μέ σχετική Ἐγκύκλιό του, πού διαβάστηκε σέ ὅλες τίς Ἐνορίες μας χθές (Κυριακή 1 Δεκεμβρίου), ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἐξαίρει τούς σκοπούς τοῦ Ἐράνου καί προτρέπει τούς χριστιανούς μας νά ἀνταποκριθοῦν μέ γενναιοδωρία.

   Παραθέτουμε, στή συνέχεια, τό κείμενο τῆς Ἐγκυκλίου.

   «Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

   Στήν ἀδιάλειπτη ροή τῆς ἱστορίας συνέβη ἕνα κοσμοϊστορικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός πού συγκλόνισε ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη. Ἕνα γεγονός πού χώρισε τόν χρόνο στά δύο καί ἄλλαξε τή μέχρι τότε καθοδική πορεία τῶν ἀνθρώπων. Ἦταν ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ἑτοιμαζόμαστε νά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες.

   Ἡ θεία ἐνανθρώπηση εἶναι ἡ κορυφαία ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Μᾶς βεβαιώνει γι᾽ αὐτό ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος: «Τόσο πολύ ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο, ὥστε παρέδωσε στόν θάνατο τόν μονογενῆ Του Υἱό, γιά νά μή χαθεῖ ὅποιος πιστεύει σ᾽ Αὐτόν ἀλλά νά ἔχει ζωή αἰώνια» (Ἰω. 3,16). Καί συμπληρώνει ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «Ἔτσι ἀποδείχθηκε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς: Ἀπέστειλε τόν Υἱό του τόν μονογενῆ στόν κόσμο γιά νά μᾶς χαρίσει τή νέα ζωή» (Α’ Ἰω. 4,9).

   Ὅμως ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, στηριζόμενος σ᾽ αὐτή τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, ὑποδεικνύει καί σέ μᾶς τούς χριστιανούς τό ἱερό χρέος τῆς μεταξύ μας ἀγάπης: «Ἄν ὁ Θεός ἔτσι μᾶς ἀγάπησε, ὀφείλουμε κι ἐμεῖς νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο» (Α’ Ἰω. 4,11). Καί ἡ ἀγάπη μας πρός τόν πλησίον πρέπει νά ἐκφράζεται ὄχι μόνο μέ λόγια, ἀλλά μέ ἔργα. Νά εἶναι ἀγάπη ἔμπρακτη καί θυσιαστική.

   Πάντοτε οἱ χριστιανοί ἔχουμε καθῆκον νά δείχνουμε ἐμπράκτως τήν ἀγάπη μας στούς ἄλλους. Προπάντων ὅμως κατά τίς μεγάλες χριστιανικές μας γιορτές.

* * *

   Αὐτό ἀκριβῶς τό χρέος τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον ὑπηρετεῖ καί ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ πού κάθε χρόνο διοργανώνει ἡ Ἐκκλησία μας, ἐν ὄψει τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, καί φυσικά καί ἡ Μητρόπολή μας. Ἔτσι λοιπόν, ἐνοριακά συνεργεῖα ἐθελοντριῶν κυριῶν θά σᾶς ἐπισκεφθοῦν ἀπό τίς 8 ἕως καί τίς 15 Δεκεμβρίου καί θά σᾶς παρακαλέσουν νά ἀνοίξετε τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν καί τῶν καταστημάτων σας, ἀλλά καί τῆς καρδιᾶς σας, προκειμένου νά στηρίξετε τήν εὐλογημένη αὐτή προσπάθεια.

   Ἡ Μητρόπολή μας καί οἱ Ἐνορίες της δέν ἔχουν περιουσία. Τό φιλανθρωπικό της ἔργο στηρίζεται στήν ἀγάπη σας καί τίς προσφορές σας. Καί τό προϊόν τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης εἶναι τό πιό σημαντικό στήριγμά μας στήν ἐνίσχυση τοῦ ταπεινοῦ μας ἔργου.

   Πλῆθος συνανθρώπων μας καθημερινά χτυποῦν τήν πόρτα τῆς Μητροπόλεώς μας ἤ καταφεύγουν στίς Ἐνορίες μας γιά νά ἐκθέσουν τό πρόβλημά τους καί νά ζητήσουν τήν συμπαράστασή μας. Καί στίς ποικίλες ἀνάγκες πού ἔχουν, προσπαθοῦμε ὅσο μποροῦμε περισσότερο νά τούς βοηθήσουμε. Καί αὐτό τό προσπαθοῦμε γιατί ἐσεῖς μᾶς ἐμπιστεύεστε καί μᾶς ἐνισχύετε.

* * *

   Εἴμαι βέβαιος ὅτι ὅλοι σας, κι ἐφέτος, θά ἀνταποκριθεῖτε στό προσκλητήριο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ὅτι θά ἐνισχύσετε ἁπλόχερα, ὅπως κάθε χρόνο, τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης.

   Ἐκφράζω σέ ὅλους σας τίς θερμές εὐχαριστίες μου καί εὔχομαι προετοιμασμένοι πνευματικά νά ὑποδεχτοῦμε καί νά ἑορτάσουμε τό ἅγιο Δωδεκαήμερο.»

Μέ πατρική ἀγάπη καί θερμές εὐχές
ὁ Ἐπίσκοπός σας

†  Ο  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ