Ξεκίνησε ο Έρανος της Αγάπης (13-20 Δεκεμβρίου)

Αρχική / ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ / Ξεκίνησε ο Έρανος της Αγάπης (13-20 Δεκεμβρίου)
Ξεκίνησε ο Έρανος της Αγάπης (13-20 Δεκεμβρίου)

Ἀπό ἡμέρες ἔχουν ἀρχίσει οἱ προετοιμασίες τῆς Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης καί τῶν Ἐνοριῶν της γιά τή διεξαγωγή τοῦ ἐφετινοῦ Ἐράνου Ἀγάπης.Ἀκολουθεῖ ἡ σχετική Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Συμεών ἀπευθυνόμενη πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς.

eranos2015

«Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ μεγάλη καί κοσμοχαρμόσυνος ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, μᾶς παρουσιάζει μέ τρόπο διδακτικό καί συγκινητικό τή μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τήν ἀνθρωπότητα. Πράγματι, ὁ καλός Θεός μᾶς δημιούργησε ἀπό ἀγάπη, γιά νά μᾶς κάνει κοινωνούς τῆς δόξας Του. Μᾶς ἔδωσε πλούσια χαρίσματα καί μᾶς κατέστησε ἄρχοντες τῶν ἐπιγείων δημιουργημάτων Του. Ἁμαρτάνουμε καί μᾶς ἀνέχεται. Μετανοοῦμε καί μᾶς δίνει τή συγχώρεσή Του. Ἐπικαλούμαστε τό Ὄνομά Του καί μᾶς προσφέρει τή βοήθειά Του. Κατ᾽ ἐξοχήν ὅμως ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα μας ἀποκαλύπτεται μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.
Ὀ ἀπόστολος Παῦλος, θέλοντας νά τονίσει τό μέγεθος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους, γράφει πρός τούς Κορινθίους: «Γινώσκετε τήν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι᾿ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε» (Β’ Κορ. 8,9). Δηλαδή, γνωρίζετε πολύ καλά ποιά ἐξαιρετική εὔνοια καί χάρη ἔδειξε ἀπό ἀγάπη ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Ὄντας Θεός ἔγινε γιά χάρη μας ἄνθρωπος. Γεννήθηκε κάτω ἀπό τίς πλέον ταπεινές καί φτωχικές συνθῆκες. Γεννήθηκε μέσα σέ ἕνα σπήλαιο καί τοποθετήθηκε ὡς νήπιο στή φάτνη ἀλόγων ζώων. Ποιός; Ὁ ἄπειρος καί τέλειος Θεός! Γιατί; «Ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν». Γιά νά πλουτίσουμε ἐδῶ στή γῆ ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί ἄνθρωποι μέ τίς θεῖες δωρεές Του καί γιά νά κληρονομήσουμε τά αἰώνια καί ἄφθαρτα ἀγαθά τῆς οὐράνιας βασιλείας Του.
Ποιός, λοιπόν, μπορεῖ νά παραμείνει ἀσυγκίνητος, ψυχρός καί ἀπαθής μπροστά σ᾽ αὐτό τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης πού μᾶς φανέρωσε ὁ Κύριος μέ τήν ἔλευσή Του στόν κόσμο; Γι᾽ αὐτό τά Χριστούγεννα, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἑορτή, μᾶς ὑποδεικνύουν ποιό εἶναι καί τό δικό μας χρέος ἀπέναντι στόν πλησίον μας. Οἱ ἀληθινοί μαθητές τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Σωτῆρος, πού ἀπολαμβάνουν διαρκῶς τά δῶρα τῆς ἀγάπης Του, δέν νοεῖται νά λησμονοῦν τούς πάσχοντες καί ἐνδεεῖς ἀδελφούς τους.
Οἱ Χριστιανοί εἴμαστε τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἑπομένως πρέπει νά ἐκδηλώνουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη μας πρός τούς ἄλλους. Λέει χαρακτηριστικά, καί πάλι, ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ἄς φροντίζουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο παροτρύνοντάς τον στήν ἀγάπη καί στά καλά ἔργα» (Ἑβρ. 10,24). Αὐτό σημαίνει νά νοιαζόμαστε ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί ὅταν ἀντιλαμβανόμαστε τίς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας νά σπεύδουμε γιά νά τούς βοηθήσουμε καί νά τούς ἀνακουφίσουμε.
Τά ἔργα τῆς ἀγάπης ὑπηρετεῖ καί ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, πού διενεργεῖ κάθε χρόνο ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας. Πάντοτε, ἰδιαίτερα ὅμως σήμερα πού ἡ χώρα μας μαστίζεται ἀπό τήν οἰκονομική κρίση τῶν τελευταίων ἐτῶν, πρέπει ὅλοι μας νά βοηθοῦμε τούς συνανθρώπους μας, πού ἀντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Εἶναι καθῆκον μας, ὅσο μποροῦμε, νά ἐπουλώνουμε πληγές καί νά δίνουμε χαρά σέ ὅλους.
Τό χρέος τῆς ἀγάπης πρός τούς συνανθρώπους μας πού ὑποφέρουν, μᾶς ὑποδεικνύει καί ὁ ἐπίσκοπος τῶν Μύρων, ὁ ἅγιος Νικόλαος, τοῦ ὁποίου τή μνήμη τιμοῦμε σήμερα. Ὅπως ἐκεῖνος ἀγάπησε καί συμπαραστάθηκε σέ κάθε πονεμένο ἄνθρωπο, ἔτσι κι ἐμεῖς, ἐμπνεόμενοι ἀπό τό παράδειγμά του, ὀφείλουμε ἔμπρακτα νά ἐκδηλώνουμε τήν ἀγάπη μας.

* * *

Γιά τόν λόγο αὐτό, ἀπό τήν Κυριακή 13 ἕως καί τίς 20 Δεκεμβρίου, θά σᾶς επισκεφθοῦν στό σπίτι ἤ στήν ἐργασία σας ἐθελόντριες τῶν ἐνοριῶν μας, ζητώντας τή συνδρομή σας γιά τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. Σᾶς παρακαλοῦμε νά ανοίξετε τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν σας καί τῆς καρδιᾶς σας προσφέροντας ὅ,τι θέλετε, ὅποιο ποσό κρίνετε, ἀρκεῖ αὐτό πού δίνετε, νά τό προσφέρετε μέ εὐχαρίστηση.
Μέ τό ποσό πού θά συγκεντρώσουμε, θά καλύψουμε τίς ἀνάγκες τῶν ἱδρυμάτων μας, τῶν συσσιτίων τῶν ἐνοριῶν μας, τῶν ἀπόρων καί πολύτεκνων οἰκογενειῶν, τῶν ἀσθενῶν πού δέν μποροῦν νά ἀγοράσουν τά φάρμακά τους, τῶν φοιτητῶν μας πού χρειάζονται ἕνα χρηματικό βοήθημα γιά νά συνεχίσουν τίς σπουδές τους καί πολλές ἄλλες.
Ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου σᾶς εὔχομαι ὁ Κύριος Ἰησοῦς, πού ἀπό ἀγάπη ἐνανθρώπησε γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο καί νά χαρίσει τήν εἰρήνη σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, νά σᾶς ἁγιάζει καί νά σᾶς ἀξιώσει νά γιορτάσετε τή Γέννησή Του ἀληθινά χαρούμενοι καί εὐτυχισμένοι.»

Μέ πατρική ἀγάπη
ὁ Ἐπίσκοπός σας
†Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ