ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Αρχική / ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ / ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

 
m1agapis2016
 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Κάθε χρόνο, αὐτή τήν περίοδο, μέ τή «Μαρτυρία ἀγάπης» σᾶς ἐνημερώνουμε ὑπεύθυνα γιά τό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο πού ἐπιτέλεσε ἡ Μητρόπολή μας καί οἱ Ἐνορίες της τόν προηγούμενο χρόνο. Ἡ ἐφετινή «Μαρτυρία» ἀναφέρεται στό 2014.
Καθώς ἡ οἰκονομική κρίση συνεχίζεται, συνεχίζονται καί οἱ πολλές δυσκολίες τῶν συνανθρώπων μας. Καί ἡ Μητρόπολή μας μαζί μέ τίς Ἐνορίες της ἀγωνίζονται μέ τίς περιορισμένες δυνατότητες πού ἔχουμε, νά συμπαρασταθοῦμε στούς ἀδελφούς μας πού προσφεύγουν καί ζητοῦν στήριξη καί βοήθεια.
Ὁμολογοῦμε μέ καύχηση πώς ὅ,τι κάνουμε ὀφείλεται στή δική σας ἀγάπη, στή δική σας ἐμπιστοσύνη, στή δική σας πρόθυμη ἀνταπόκριση.
Γι᾽ αὐτό καί σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας καί προσευχόμαστε ὁ Κύριός μας νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς ἀνταποδίδει πολλαπλάσια γι᾽ αὐτά πού προσφέρετε.

Ὁ Ἐπίσκοπός σας
†Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
*

Τό Γηροκομεῖο μας

Ἡ στέγη τῆς ἀγάπης καί τῆς φροντίδας μας γιά τίς γερόντισσες πού ὁ Θεός ἔφερε κοντά μας. Γιά τή λειτουργία τοῦ Γηροκομείου -πέρα ἀπό τά γεύματα καί τίς διάφορες προσφορές σέ εἴδη τῶν χριστιανῶν μας- δαπανήθηκαν :
224.461,56 €

Προσφορά τοῦ Λόγου τοῦ θεοῦ

῾Η Μητρόπολή μας ἐκτυπώνει κάθε χρόνο τήν Καινή Διαθήκη (κείμενο-μετάφραση) καί τήν προσφέρει στούς μελλονύμφους καί στούς μαθητές τῆς Β´ τάξης Γυμνασίου. Κατά τό ἔτος 2014 διέθεσε:
– 356 ἀντίτυπα στά ζευγάρια πού τέλεσαν τόν γάμο τους στίς ᾿Ενορίες μας,
– 1.932 ἀντίτυπα στούς μαθητές τῆς Β´ τάξης ὅλων τῶν Γυμνασίων τῆς Μητροπόλεώς μας.
13.728,00 €
 

Ἐξωτερική Ἱεραποστολή

῾Η Μητρόπολή μας συμπαραστάθηκε κι ἐφέτος στόν εὐαίσθητο αὐτό τομέα τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν ὑποστήριξη τῶν ἱεραποστολικῶν κλιμακίων στήν ᾿Αφρική καί στήν Κορέα.
10.000,00 €

Φροντίδα γιά τούς νέους

– Κατηχητικά Σχολεῖα
– Βοηθήματα σέ φοιτητές καί σπουδαστές
– ᾿Εκδρομές
– Νεανική Κατασκήνωση στή Βόρεια Εὔβοια
– Ψυχαγωγικές καί μορφωτικές ἐκδηλώσεις
59.632,00 €

Αἱμοδοσία

Τό αἷμα εἶναι ζωή. Προσφέροντας λίγο αἷμα στούς συνανθρώπους μας πού τό ἔχουν ἀνάγκη δείχνουμε ὅτι πράγματι τούς ἀγαπᾶμε. Τό 2014 οἱ ᾿Ενορίες μας διοργάνωσαν 18 Αἰμοδοσίες καί συγκέντρωσαν 1133 φιάλες αἴματος, πού διαθέτουμε δωρεάν σέ συνανθρώπους μας οἱ ὁποῖοι τό ἔχουν ἀνάγκη.

Σχολή Βυζαντινῆς καί ᾿Εκκλησιαστικῆς Μουσικῆς

Στή Σχολή Βυζαντινῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς «῾Ο ῞Αγιος Ἀνδρέας» κατά τό τέταρτο ἔτος λειτουργίας της (Σχολικό ἔτος 2014-2015) δίδαξαν ἑπτά καθηγητές καί εἴχαμε 104 σπουδαστές.
22.550,00 €

Προσφορά στούς φυλακισμένους

῾Η ῾Ομάδα Συμπαραστάσεως Κρατουμένων καί Ἀποφυλακισθέντων τῆς ᾿Ενορίας ῾Αγίου Γεωργίου ᾿Αργυρουπόλεως ἔδωσε κι ἐφέτος τό «παρών» τῆς ἀγάπης πρός τούς φυλακισμένους συνανθρώπους μας (725 ἄτομα). Παρέδωσε συνολικά 1089 κιβώτια μέ εἴδη ρουχισμοῦ καί πρώτης ἀνάγκης.

Κοινωνική προσφορά

– Τά συσσίτια-Σπίτια Γαλήνης τῶν ᾿Ενοριῶν μας προσέφεραν ὅλο τόν χρόνο 250.000 μερίδες φαγητοῦ.
– Βοηθήματα σέ ἄπορες καί πολύτεκνες οἰκογένειες
– Ἐνίσχυση ἀρρώστων καί ἀδύναμων οἰκονομικά
– Προσφορά τροφίμων σέ 4.645 οἰκογένειες
– Καταβολή ἐνοικίων, ἀγορά φαρμάκων, κ.λπ.
– Ἐνίσχυση κοινωνικῶν δραστηριοτήτων τῶν ᾿Ενοριῶν
– Ἐνίσχυση ῾Ιδρυμάτων πού λειτουργοῦν στά ὅρια τῆς Μητροπόλεώς μας
– Ἀγορά βιβλίων, ἐκτύπωση ἐντύπων
548.528,85 €

*

Ἡ Μητρόπολη Νέας Σμύρνης καί οἱ Ἐνορίες της, γιά τά Ἔργα τῆς Ἀγάπης τό 2014 δαπάνησαν 878.900,41 εὐρώ.
 
m2agapis2016