Μήπως κι εμείς προδίδουμε τον Χριστό;

Αρχική / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ / Μήπως κι εμείς προδίδουμε τον Χριστό;

Γραπτή ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Συμεών πρός τούς Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθηλώσεως.
* * *
ΠΡΟΔΟΣΙΑ, πράξη τοῦ ἀνθρώπου, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀπό τίς πιό βδελυρές καί καταδικαστέες. Καί ὁ προδότης, πρόσωπο ἀποκρουστικό καί μισητό. Παντοῦ καί πάντοτε. Σέ κάθε ἐποχή. Σέ κάθε ἀνθρώπινη κοινωνία, ὅσο χαμηλό κι ἄν εἶναι τό πνευματικό της ἐπίπεδο καί οἱ ἠθικές ἀρχές της.
Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, ἡμέρα τοῦ σωτηρίου Πάθους τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡμέρα πού οἱ πιστοί συγκλονισμένοι προσκυνοῦμε τόν τίμιο Σταυρό Του. Ἡμέρα πού σκύβουμε εὐλαβικά καί μελετοῦμε τίς εὐαγγελικές ἀφηγήσεις τοῦ θείου Πάθους. Καί ἀνάμεσα στά ὅσα προηγήθηκαν ἀπό τήν καταδίκη καί τή σταύρωση τοῦ Χριστοῦ μας, ὑπῆρξε καί ἡ ἀπεχθής πράξη τῆς προδοσίας. Ὁ Κύριος προδόθηκε. Τόν πρόδωσε ἕνας ἀπό τούς δώδεκα μαθητές Του.
* * *
ΓΡΑΦΕΙ ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος : «Τότε ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ἕνας ἀπό τούς δώδεκα μαθητές, σηκώθηκε καί πῆγε στούς ἀρχιερεῖς καί τούς εἶπε : ῾῾Τί θά μοῦ δώσετε; κι ἐγώ θά σᾶς Τόν παραδώσω᾽᾽. Αὐτοί τοῦ μέτρησαν τριάντα ἀργύρια. Ἀπό τότε ζητοῦσε νά βρεῖ κατάλληλη εὐκαιρία γιά νά τούς Τόν παραδώσει» (Ματθ. 26, 14-16).
Μᾶς συγκλονίζει, ἀδελφοί μου, ἡ μαρτυρία τῶν Εὐαγγελίων. Ἕνας ἀπό τόν κύκλο τῶν δώδεκα μαθητῶν πού ὁ Κύριος προσκάλεσε κοντά Του· πού Τόν ἀναστράφηκε γιά τρία χρόνια· πού ἄκουσε τή διδασκαλία Του· πού εἶδε τά θαύματά Του, νά φτάσει στό σημεῖο νά Τόν προδώσει στούς ἄσπονδους ἐχθρούς Του. Νά ἔρθει μυστικά σέ συνεννόηση μαζί τους. Νά παζαρέψει τό τίμημα τῆς προδοσίας. Καί νά πραγματοποιήσει τήν ἀνόσια πράξη του μέ ἕνα φίλημα! Μιά πράξη πού ἐκφράζει ἀγάπη καί φιλία. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Κύριος γεμάτος παράπονο θά τόν ρωτήσει : «Ἰούδα, μέ φίλημα προδίδεις τόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου;» (Λουκ. 22,48).
* * *
Η ΠΡΑΞΗ τοῦ Ἰούδα εἶναι ἀκόμα πιό ἀποκρουστική καί χυδαία γιατί κίνητρό της ὑπῆρξε τό πάθος τῆς φιλαργυρίας. Ἔγινε προδότης γιά τό χρῆμα. Πρόδωσε τόν Κύριο γιά τριάκοντα ἀργύρια!
Οἱ ἱεροί ὑμνογράφοι πού ὕμνησαν τό θεῖο Πάθος στάθηκαν μέ πόνο στό τραγικό αὐτό γεγονός καί τό περιέγραψαν ποιητικά :
«Σήμερα ὁ Ἰούδας ἐγκαταλείπει τόν διδάσκαλο, καί παραλαμβάνει τόν διάβολο. Τυφλώνεται ἀπό τό πάθος τῆς φιλαργυρίας. Ἀπομακρύνεται ἀπό τό φῶς ὁ ἐσκοτισμένος!». «Ὄντας μαθητής, γίνεται προδότης…», «παραδίνοντάς Τον μέ δόλιο φίλημα στούς ἀνόμους γιά νά Τόν θανατώσουν».
Ἀπό τότε ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα καί τά τριάντα ἀργύρια, τό τίμημα τῆς ἀνόσιας πράξης του,  προκαλοῦν φρίκη καί ἀποτροπιασμό. Καί τό ὄνομα τοῦ μαθητοῦ τοῦ Χριστοῦ στή γλώσσα τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ κατέληξε νά χρησιμοποιεῖται ἀντί γιά τή λέξη προδότης.
* * *
ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ αὐτό συμβάν πού ὁδήγησε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό στόν Σταυρό, πρέπει νά μᾶς κάνει νά διερωτηθοῦμε : Μήπως κι ἐμεῖς παρότι εἴμαστε χριστιανοί, μαθητές Του, μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του, Τόν προδίδουμε; Mήπως Τόν περιφρονοῦμε καί Τόν ἐγκαταλείπουμε;
Εἶναι προδοσία τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοί μου, νά βλασφημοῦμε χυδαῖα τό ὄνομά Του.
Εἶναι προδοσία τοῦ Χριστοῦ νά ντρεπόμαστε νά ὁμολογήσουμε πώς εἴμαστε χριστιανοί, γιατί φοβόμαστε μήπως κάποιοι μᾶς εἰρωνευτοῦν ἤ μᾶς χαρακτηρίσουν ὀπισθοδρομικούς καί καθυστερημένους.
Εἶναι προδοσία τοῦ Χριστοῦ ἠθελημένα καί ἀπροκάλυπτα νά καταπατοῦμε τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου Του γιά νά ἀναδειχθοῦμε κοινωνικά καί ἐπαγγελματικά.
Εἶναι προδοσία τοῦ Χριστοῦ νά ὑποκύπτουμε καί νά συμβιβαζόμαστε μέ τό κακό ὅπου κι ἄν κρύβεται, ὅποιες μορφές κι ἄν προσλαμβάνει, γιά νά τά ἔχουμε μέ ὅλους καλά· γιά νά ᾽χουμε τήν ἡσυχία καί τήν καλοπέρασή μας.
* * *
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ καί σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, κάτω ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας. Θά σταυροκοπηθοῦμε εὐλαβικά καί θά ἀσπαστοῦμε τά τρυπημένα πόδια Του. Παρακαλῶ ὅλους σας :
Νά στοχαστοῦμε πάνω στήν ἀνόσια πράξη τοῦ Ἰούδα νά προδώσει τόν Κύριο· νά Τόν προδώσει γιά «τριάκοντα ἀργύρια»!
Παράλληλα, νά ἀνακρίνουμε τή συνείδησή μας μήπως κι ἐμεῖς ἄθελα ἤ ἠθελημένα, μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο, προδίδουμε τόν Κύριο καί Σωτήρα μας, τό Εὐαγγέλιό Του, τή χριστιανική ζωή πού ὑποσχεθήκαμε ὅτι θά ἀκολουθοῦμε.
* * *
Ἐσταυρωμένε Κύριε,
Ἀξίωνέ μας νά παραμένουμε πιστοί καί ἀφοσιωμένοι μαθητές Σου. Ν᾽ ἀκολουθοῦμε μέ αὐταπάρνηση τό Εὐαγγέλιό Σου. Νά ζοῦμε καί νά συμπεριφερόμαστε ὡς γνήσια μέλη τῆς Ἐκκλησίας Σου. Καί ποτέ καί γιά τίποτε νά μή Σέ προδώσουμε καί ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό κοντά Σου.
Μέ πολλή πατρική ἀγάπη
ὁ Ἐπίσκοπός σας
† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ