Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αρχική / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ / Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἱεραποστολικοῦ ἔτους καί τῆς νέας κατηχητικῆς χρονιᾶς ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀπηύθυνε πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τούς Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας τήν ἀκόλουθη Ἐγκύκλιο, μέ τήν ὁποία ἐξαίρεται ἡ σημασία τοῦ κατηχητικοῦ θεσμοῦ.
«Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,
    Στό χῶρο τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, η Κατήχηση ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς ἀρχαιότερους θεσμούς. Στούς πρώτους αἰῶνες ὅσοι ἐπιθυμούσαν νά γίνουν χριστιανοί, ἔπρεπε πρῶτα νά κατηχηθοῦν, δηλαδή νά γνωρίσουν τό πρόσωπο, τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, νά ἀποδεχθοῦν τή διδασκαλία Του καί στή συνέχεια νά προσέλθουν στό μυστήριο τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος.
    Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου καθιερώθηκε ὁ νηπιοβαπτισμός. Οἱ χριστιανοί γονεῖς ὁδηγοῦν στό βάπτισμα τά παιδιά τους κατά τή νηπιακή ἡλικία. Μαζί μ᾽ αὐτούς, μαζί μέ τόν ἀνάδοχο καί ἡ Ἐκκλησία ὡς σῶμα, ὡς οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ, ἐπιδιώκει νά διδαχθοῦν καί νά γνωρίσουν τίς βασικές ἀλήθειες τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας.
    Γιά νά τό ἐπιτύχει, καθιέρωσε μέσα στίς Ἐνορίες τήν ποιμαντική καί κατηχητική διακονία τῶν νέων βλαστῶν της μέ τόν θεσμό τοῦ Κατηχητικοῦ σχολείου.
* * *
    Στό Κατηχητικό σχολεῖο, τά παιδιά πλησιάζουν συνειδητά τό πρόσωπο τοῦ Λυτρωτοῦ μας Κυρίου. Μαθαίνουν τίς αἰώνιες ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου. Γνωρίζουν τη ζωή τῶν Ἁγίων, πού βίωσαν μέ συνέπεια καί φρόνημα ἀγωνιστικό τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας.
    Ἀνακαλύπτουν τήν ὀμορφιά τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ἀγωνίζονται νά ζήσουν τίς ἀρετές τῆς ἁγνότητος, τῆς τιμιότητος, τῆς κατά Χριστόν φιλίας, τῆς εὐγενοῦς ἅμιλλας, τῆς προσφορᾶς, τῆς θυσίας καί τῆς φιλανθρωπίας· ἀρετές πού ἐκφράζουν τόσο τόν πνευματικό ὅσο καί τόν κοινωνικό χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας.
    Στίς νεανικές συντροφιές καλλιεργεῖται ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό, ἡ ἀληθινή φιλία, τό ἐνδιαφέρον καί ἡ ἀλληλεγγύη πρός τόν συνάνθρωπο.
    Ἐνημερώνονται γιά τούς ποικίλους κινδύνους πού ἀντιμετωπίζουν καθημερινά, ὅπως γιά παράδειγμα τά ναρκωτικά καί ἡ κακή χρήση τῆς τεχνολογίας. Βοηθοῦνται νά παίρνουν κρίσιμες ἀποφάσεις γιά τόν ἑαυτό τους καί τό μέλλον τους.
    Στά ἐνοριακά κέντρα καλύπτουν ἀκόμη τίς ψυχαγωγικές ἀνάγκες τους, μέ διάφορες ἐκδηλώσεις, τίς ἀθλητικές δραστηριότητες καί τίς ἐκδρομές.
    Τέλος, τά παιδιά στό Κατηχητικό δέν διδάσκονται καί δέν ἀκοῦνε μόνο, ἀλλά μποροῦν νά ἐκφράσουν ἀπορίες καί προβληματισμούς, νά ποῦν αὐτά πού τά ἀπασχολοῦν.
* * *
    Γι’ αὐτό ὅλοι μας, Κληρικοί καί  Γονεῖς, ἔχουμε χρέος
* νά συνειδητοποιήσουμε τήν ὕψιστη ἀξία τῆς Κατηχήσεως μεταξύ τῶν νέων μας·
* νά ἐπενδύσουμε στήν πνευματική θωράκιση τῶν παιδιῶν μας·
* νά στείλουμε τά παιδιά μας στά Κατηχητικά Σχολεῖα τῶν Ἐνοριῶν μας μ᾽ ἐμπιστοσύνη καί μέ τή βεβαιότητα ὅτι ἡ φοίτησή τους θά τά στηρίξει καί θά τά ὠφελήσει.
    Εὔχομαι, ὁ καλός Θεός νά εὐλογεῖ ὅλους σας· τούς Ἱερεῖς, τούς γονεῖς, τούς Κατηχητές καί τίς Κατηχήτριές μας. Καί ἡ σπορά τοῦ αἰώνιου λόγου τοῦ Θεοῦ, πού ὑπηρετεῖ τό ἔργο τῆς Κατηχήσεως, νά καρποφορήσει πλούσια στίς καρδιές τῶν παιδιῶν μας· τῶν παιδιῶν πού δέν ἀνήκουν μόνο στή φυσική οἰκογένειά τους ἀλλά ἀποτελοῦν καί μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί εἶναι ἡ χρυσή ἐλπίδα ὅλων μας».
Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
†  Ο  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ