ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ – ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2017

Αρχική / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ – ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2017
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ – ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2017

 

Eranos2017

 
Ἐνόψει τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης πού θά διεξαχθεῖ στή Μητρόπολή μας ἀπό τίς 10 – 17 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἀπέστειλε στίς Ἐνορίες μας τήν ἀκόλουθη Ἐγκύκλιο.
*
«Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μέ τούς ὕμνους της ἔχει ἤδη ξεκινήσει νά προαναγγέλλει τό κοσμοσωτήριο καί χαρμόσυνο γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὄχι, ὅμως, μόνο ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά καί ὁ ἐμπορικός κόσμος ἔχει κάνει ἐπίσης τίς δικές του προετοιμασίες γιά τήν ἐπικείμενη ἑορτή. Μέ τίς στολισμένες βιτρίνες τῶν καταστημάτων προσπαθεῖ νά προσελκύσει τό καταναλωτικό κοινό γιά νά ἀγοράσει δῶρα. Δῶρα πού ἐπικράτησε νά προσφέρουμε σέ συγγενεῖς, φίλους καί γνωστούς μας.
Ὡστόσο, χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχή. Καί χρειάζεται προσοχή, γιατί ὑπάρχει ὁ κίνδυνος ἄν μείνουμε μόνο στήν ἀνταλλαγή δώρων, νά ἀλλοιωθεῖ τό οὐσιαστικό νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Νά ἐπικυριαρχήσει σέ μία ἐκκλησιαστική ἑορτή τό πνεῦμα τῆς κατανάλωσης. Τά Χριστούγεννα νά γίνουν ἕνα ἁπλό ἐμπορικό γεγονός.
Ποιό εἶναι τό κεντρικό νόημα τῆς ἑορτῆς πού δέν πρέπει νά λησμονοῦμε; Εἶναι ἡ ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Μιά ἀγάπη πού κατακλύζει τήν ὕπαρξή μας, ἀφοῦ μέ τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐλευθερωθήκαμε ἀπό τό πυκνό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί ὁδηγηθήκαμε στό ἀληθινό φῶς. Αὐτή ἡ χαρά τῆς ἀπελευθέρωσής μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί αὐτό τό Φῶς εἶναι τά δῶρα πού μᾶς προσφέρει ὁ Χριστός μέ τήν ἔλευσή Του στόν κόσμο.
* * *
Δῶρα, λοιπόν, γιά ὅλους· γιά συγγενεῖς, φίλους καί γνωστούς. Καί στόν Χριστό; Τί δῶρο θά προσφέρουμε ἤ μᾶλλον τί δῶρο θά Τοῦ ἀνταποδώσουμε; Θά Τοῦ προσφέρουμε τήν ἀγάπη μας πρός τόν συνάνθρωπό μας.
Αὐτό ἀκριβώς τό χρέος ἀγάπης πρός τόν πλησίον ὑπηρετεῖ καί ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ, πού κάθε χρόνο διοργανώνει ἡ Ἐκκλησία μας καί φυσικά καί ἡ Μητρόπολή μας. Ἔτσι λοιπόν, συνεργεῖα ἀπό ἐθελόντριες κυρίες τῶν Ἐνοριῶν μας θά σᾶς ἐπισκεφτοῦν στά σπίτια καί στά καταστήματά σας ἀπό τίς 10 ἕως καί τίς 17 Δεκεμβρίου καί θά σᾶς παρακαλέσουν νά στηρίξετε τήν ἱερή αὐτή προσπάθεια.
Μέ τό ποσό πού θά προσφέρετε, ὅποιο κι ἄν εἶναι αὐτό, ἀνάλογα μέ τίς οἰκονομικές σας δυνατότητες, μικρό ἤ μεγάλο, θά βοηθήσετε:
• Τούς συνάνθρωπους μας πού, λόγω καί τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, καταφεύγουν καθημερινά στά συσσίτια τῶν Ἐνοριῶν μας.
• Τίς πολύτεκνες οἰκογένειες, πού μέ ἕνα πολύ χαμηλό εἰσόδημα προσπαθοῦν νά καλύψουν τίς ποικίλες ἀνάγκες τους.
• Τούς ἄνεργους, πού στεροῦνται πολλές φορές καί τά στοιχειώδη.
• Τούς ἀρρώστους, πού δέν ἔχουν τή δυνατότητα να ἀγοράσουν τά φάρμακά τους.
• Τούς σπουδαστές μας, πού χρειάζονται τή στήριξή μας, γιά νά συνεχίσουν τίς σπουδές τους.
Ὅλοι αὐτοί καί πολλοί ἄλλοι ἀναξιοπαθοῦντες συνάνθρωποί μας περιμένουν τή δική μας βοήθεια καί συμπαράσταση.
* * *
Τρέφουμε βέβαιη τήν ἐλπίδα, ὅτι, ὅπως πάντοτε, μέ χαρά καί προθυμία θά ἀνοίξετε τήν καρδιά σας καί τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ σας καί θά συμβάλετε στήν ἐνίσχυση καί ἀνακούφιση τῶν ἀδελφῶν μας.
Ἐκφράζω σέ ὅλους σας τίς θερμές μου εὐχαριστίες γιά τόν πλοῦτο τῶν εὐγενῶν αἰσθημάτων σας.
Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά εἶναι πάντοτε μαζί σας καί μέ τίς οἰκογένειές σας, καί μέ ὑγεία καί χαρά νά ἑορτάσετε τή γέννηση τοῦ Κυρίου μας».
Μέ πατρική ἀγάπη καί θερμές εὐχές
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
†  Ο  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ