ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ- ΣΤ΄(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ) ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Αρχική / ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ / ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ- ΣΤ΄(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ) ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Παρασκευή 27/3/2015 
ώρα 19.00 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΎΜΝΟΣ
Κυριακή 29/3/2015, Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ
ώρα 7-10.00 Όρθρος κι Θεία Λειτουργία
ώρα 18.00: Τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός
Δευτέρα, Τρίτη,Τετάρτη,Πέμπτη 30/3-2/4/2015
ώρα 18:00 : Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου
Τετάρτη 1/4/2015
ώρα 7-9.15: Όρθρος – Ώρες -΄Εσπερινός μετά Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας
ώρα 18:00 : Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου
Πέμπτη 2/4/2015
ώρα 18:00 : Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου
Παρασκευή 3/4/2015
ώρα 7-9.15: Όρθρος – Ώρες -΄Εσπερινός μετά Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας
ώρα 18.00 : Εσπερινός –  Απόδειπνο και ο Κανών του Αγίου Λαζάρου
Σάββατο 4/4/2015, η Ανάστασις του Λαζάρου
ώρα 7-9.15 : Όρθρος – Θεία Λειτουργία
ώρα 18.00: Εσπερινός Κυριακής των Βαΐων
Ιερά Εξομολόγηση : Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο και ώρα 17.00