ΆΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ – ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2016

Αρχική / ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ / ΆΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ – ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2016
ΆΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ – ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2016

 

eranos2016

 
 
Ἀπό ἡμέρες ἔχουν ἀρχίσει οἱ προετοιμασίες τῆς Μητροπόλεώς μας καί τῶν Ἐνοριῶν της γιά τή διεξαγωγή καί τοῦ ἐφετινοῦ Ἐράνου Ἀγάπης. Ἀκολουθεῖ ἡ σχετική Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Συμεών ἀπευθυνόμενη πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τους εὐσεβεῖς Χριστιανούς.
Συνεργεία Εθελοντών της Ενορίας μας θα σας χτυπήσουν την πόρτα από 11 μέχρι 18 Δεκεμβρίου. Αξίζει να τους υποδεχτείτε!
«Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Πλησιάζουν τά Χριστούγεννα! Εἶναι ἡ πρώτη μεγάλη ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπό αὐτή προέρχονται ὅλες οἱ ἄλλες.
Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο ὅτι, παρά τήν οἰκονομική κρίση τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἡ ἀτμόσφαιρα στούς δρόμους τῶν πόλεων εἶναι χαρμόσυνη. Τά πάντα δηλώνουν ὅτι ἔχουμε γιορτή καί χαρά. Τό ἴδιο συμβαίνει καί στούς ἱερούς μας Ναούς. Ἐδῶ καί ἕνα μήνα περίπου ἀντηχοῦν εὐφρόσυνοι χριστουγεννιάτικοι ὕμνοι. Ἡ λατρεία μας μᾶς προετοιμάζει ἐσωτερικά γιά τήν ἔλευση τοῦ Κυρίου.
Ποῦ ὀφείλεται, ὅμως, αὐτό τό χαρούμενο κλίμα, στό ὁποῖο συμμετέχουν ὅλοι οἱ Χριστιανοί; Στό ἐρώτημα ἀπαντᾶ ἡ Καινή Διαθήκη (Λουκ. 2, 8-15). Τή νύχτα πού γεννήθηκε ὁ Χριστός, ἄνοιξαν οἱ Οὐρανοί στή Βηθλεέμ καί Ἄγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στούς ποιμένες. Φοβισμένοι ἀπό τήν παρουσία του, τόν ἄκουσαν νά τούς λέει: «Μήν τρομάζετε! Σᾶς φέρνω ἕνα χαρμόσυνο ἄγγελμα, πού θά γεμίσει μέ χαρά μεγάλη ὅλο τόν κόσμο : Σήμερα, στήν πόλη τοῦ Δαβΐδ γεννήθηκε γιά χάρη σας σωτήρας —κι αὐτός εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Κύριος». Ἀμέσως μετά παρουσιάστηκε στρατιά ὁλόκληρη ἀγγέλων πού δοξολογοῦσαν τόν Θεό καί ἔλεγαν: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2, 8-15). Δηλαδή, δόξα στόν ὕψιστο Θεό καί εἰρήνη στή γῆ, ἀγάπη καί σωτηρία γιά τούς ἀνθρώπους.
Αὐτά τά λόγια τῶν ἁγίων ἀγγέλων περιγράφουν τή μεγάλη χαρά τῶν Χριστουγέννων. Καί κάθε φορά πού τ᾽ ἀκοῦμε, αἰσθανόμαστε τίς καρδιές μας νά πλημμυρίζουν ἀπό ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη πρός τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς.

* * *

Πράγματι, χαιρόμαστε γιατί ἦρθε ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου γιά νά μᾶς ἀπελευθερώσει ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Χαιρόμαστε, γιατί κατέβηκε ἀνάμεσά μας ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης γιά νά διαλύσει τό σκοτάδι τῆς πλάνης ἀπό τίς ψυχές μας. Χαιρόμαστε, γιατί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης ἐμφανίστηκε ὡς ἄνθρωπος γιά νά μᾶς διδάξει τόν δρόμο τῆς γνήσιας ἀγάπης, πού ἑνώνει τούς ἀνθρώπους. Χαιρόμαστε, γιατί Ἐκεῖνος πού εἶναι ἡ χαρά τῶν ἀγγέλων ἦρθε γιά νά φέρει χαρά στή βασανισμένη γῆ.
Ἐνῶ, ὅμως, τά Χριστούγεννα θά περίμενε κανείς νά εἶναι ὅλοι χαρούμενοι, δυστυχῶς κάτι τέτοιο δέν ἰσχύει. Ὑπάρχουν ἀδελφοί μας πού αὐτές τίς ἅγιες μέρες ὑποφέρουν. Ποιοί εἶναι αὐτοί;
● Εἶναι οἱ συνάνθρωποί μας πού ἀντιμετωπίζουν οἰκονομικές δυσκολίες καί καταφεύγουν στά συσσίτια τῶν ἐνοριῶν μας γιά ἕνα πιάτο φαγητό.
● Εἶναι οἱ ἄνεργοι πού πολλές φορές στεροῦνται καί τά στοιχειώδη.
● Εἶναι οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες μέ χαμηλό ἐτήσιο εἰσόδημα.
● Εἶναι οἱ ἄρρωστοι πού δέν μποροῦν νά ἀγοράσουν τά φάρμακά τους.

* * *

Ἀγαπητοί ἀδελφοί·
Ὡς Χριστιανοί δέν μποροῦμε νά παραμείνουμε ἀδιάφοροι μπροστά σέ μιά τέτοια κατάσταση. Ἔχουμε καθῆκον ἱερό νά δώσουμε χαρά στούς ταλαιπωρημένους ἀπό τίς θλίψεις τῆς ζωῆς συνανθρώπους μας. Πῶς; Ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς προσφέρει καί φέτος τήν εὐκαιρία μέ τόν ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Ἀπό τήν Κυριακή 11 ἕως καί τίς 18 Δεκεμβρίου θά σᾶς ἐπισκεφθοῦν στά σπίτια ἤ στούς χώρους ἐργασίας σας ἐθελόντριες κυρίες τῶν ἐνοριῶν μας, ζητώντας τή συνδρομή σας γιά τούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας. Δῶστε ἀπό τήν καρδιά σας ὅ,τι νομίζετε.
Ἀναμφίβολα ὅλοι ἀντιμετωπίζουμε οἰκονομικές δυσκολίες. Νά μήν ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι πολλοί ἄλλοι βρίσκονται σέ χειρότερη κατάσταση ἀπό μᾶς, ματώνοντας καθημερινά γιά νά ἐπιβιώσουν.
Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων γιά τά φιλάνθρωπα αἰσθήματά σας. Ὁ Κύριος νά εὐλογεῖ τή ζωή σας, τίς οἰκογένειές σας, τά ἔργα σας. Καί εὔχομαι νά περάσετε τίς ἑορτές τῶν Χριστουγέννων μέ ὑγεία, εἰρήνη καί πνευματική χαρά».

Μέ πολλή ἐν Χριστῷ πατρική ἀγάπη
ὁ Ἐπίσκοπός σας
† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ